برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات پيشگيري كننده عصاره هيدروالكلي گياه جاشير بر آسيب هاي بافتي كليوي در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نفروپاتي ديابتي يكي از مهمترين عوامل نقص در عملكرد فيزيولوژيك كليه ها در بيماري ديابت مليتوس است. ساختار كليه ها به اعتبار نقش تعيين كننده اي كه در فيلتراسيون دارند، در محيط هيپرگليسميك سريع تر و بيشتر از بقيه بافت ها آسيب پذيري از خود نشان مي دهند. هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات هيستولوژيكي كليه ها در طي روند بيماري ديابت و نفروپاتي ديابتي و تاثير عصاره هيدروالكلي گياه جاشير بر روي تغييرات بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از 40 رت ماده بالغ در محدوده وزني 20±200 گرم در 5 گروه 8 تايي استفاده شد و بيماري ديابت با تزريق داخل صفاقي آلوكسان مونوهيدرات به ميزان
120mg/kg القا شد. عصاره ريشه، ساقه و برگ گياه جاشير با دوز 100mg/kgبه صورت خوراكي در رت هاي ديابتي شده در دوره تيمار 4 هفته اي گاواژ شد. در پايان دوره تيمار، از كليه هاي رت هاي مورد بررسي برش هاي بافتي تهيه شد و تغييرات هيستولوژيكي مورد بررسي قرار گرفت. ازآزمون آماري ANOVA و تست تعقيبي Tukey جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل حاكي از افزايش معني دار سطح گلوكز خون و گلبول هاي سفيد و كاهش وزن بدن در گروه ديابتي در مقايسه با گروه كنترل بود (
P<0.05). همچنين ضايعات بافتي كليوي در اين گروه از قبيل افزايش بستر مزانشيال، ضخيم شدن غشاي پايه گلومرولي، تحليل شبكه گلومرولي و افزايش نفوذ لنفوسيت ها به وضوح به چشم مي خورد. تيمار با عصاره هيدروالكلي ريشه گياه جاشير به طور معني داري باعث كاهش علايم مذكور گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه عصاره هيدروالكلي ريشه گياه جاشير داراي اثرات مطلوب بر آسيب هاي بافتي كليوي ناشي از ديابت مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی