برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت تراکم معدني استخوان در زنان يائسه مبتلا به آرتريت روماتوئيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات استئوپورز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کاهش تراکم مواد معدني موجب بروز پوکي استخوان و عوارض ناشي از آن مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت تراکم معدني استخوان بر اساس رده هاي مختلف سني در زنان يائسه مبتلا به آرتريت روماتوئيد انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه توصيفي - تحليلي حاضر، بر روي 98 زن يائسه مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه کرده به بيمارستان آموزشي درماني 5 آذر شهرستان گرگان که نتايج سنجش تراکم استخواني آنان در پرونده موجود بود، انجام شد. اطلاعات لازم به وسيله پرسشنامه از پرونده هاي بيماران استخراج گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آماره هاي توصيفي (فراواني نسبي و فراواني مطلق، ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي تحليلي (رگرسيون، کاي دو، ضريب همبستگي اسپيرمن و
ANOVA)، مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع 98 زن يائسه مبتلا به آرتريت روماتوئيد با ميانگين سني
57.88±9.39 سال مورد بررسي قرار گرفتند. شيوع کلي استئوپروز %13.3 گزارش شد که با افزايش سن به طور معني داري افزايش يافت (P<0.001). T-Score در مهره هاي کمري و گردن استخوان ران به ترتيب -2.45±1.44 و -1.45±1.26 بود. بين سن و T-Score مهره هاي کمري (r= -0.51، P<0.001) و گردن ران (r= -0.39، P<0.001) همبستگي منفي و معني داري وجود داشت. مدت يائسگي و مدت بيماري با تراکم استخوان رابطه معني داري داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر شيوع نسبتا بالاي پوکي استخوان در مهره هاي کمري و اثر منفي سن را بر دانسيته استخواني تاييد مي کند، بنابراين توصيه مي گردد در زنان در معرض خطر برنامه هاي پيشگيرانه انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقایی، م.، و صدیقی، س.، و بهنام پور، ن.، و هزارخانی، ش.، و هاشمی زاده، پ.، و شیرآشیانی، م.، و آق، آ.، و شجاع، م. (1392). بررسی وضعیت تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 15(2), 53-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192314Vancouver : کپی

آقایی مهرداد، صدیقی سیما، بهنام پور ناصر، هزارخانی شرابه، هاشمی زاده پرندوش، شیرآشیانی ملیحه، آق آیلی، شجاع مهدیه. بررسی وضعیت تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1392 [cited 2021July23];15(2):53-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192314IEEE : کپی

آقایی، م.، صدیقی، س.، بهنام پور، ن.، هزارخانی، ش.، هاشمی زاده، پ.، شیرآشیانی، م.، آق، آ.، شجاع، م.، 1392. بررسی وضعیت تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 15(2), pp.53-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192314. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی