برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 63 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

رعايت آيين اخلاق پرستاري از ديدگاه پرستار و بيمار در يکي از بيمارستان هاي آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، ایران
 
چکیده: 

پرستاران بزرگ ترين گروه ارائه کننده خدمت در سيستم درماني بوده و تاثير به سزايي بر کيفيت مراقبت هاي بهداشتي - درماني داشته و رعايت موازين اخلاقي عامل موثر براي بهترشدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کيفيت خواهد بود. هدف اصلي اين پژوهش مقايسه ديدگاه بيماران (گيرندگان خدمات درماني) و پرستاران (ارائه کنندگان خدمات درماني) در خصوص ميزان رعايت اصول و ارزش هاي اخلاق پرستاري در يکي از بيمارستان هاي آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران بوده است.
اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي بوده و در يکي از بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در نيم سال اول 1391 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک و 37 سوال در خصوص ميزان رعايت اصول و ارزش هاي اخلاق پرستاري بود که توسط 100 بيمار و 100 پرستار تکميل گرديد. براي تعين اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوي و همچنين براي تعيين پايايي از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد (
0.89). اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS 16 مورد تحليل قرارگرفت.
نتايج نشان داد ميانگين ميزان رعايت اصول و ارزش هاي اخلاق پرستاري از ديد پرستاران، بالاتر از ديد بيماران مي باشد و اين تفاوت معني دار بود (
P=0.001).
بر اساس نتايج به دست آمده سطح رعايت ارزش هاي اخلاق پرستاري از منظر بيماران و پرستاران متفاوت مي باشد، لذا تدوين برنامه هاي آموزشي منظم و مداوم در زمينه اهميت و رعايت اصول اخلاق پرستاري در بيمارستان ها پيشنهاد مي شود، زيرا عملکرد اخلاقي يکي از مولفه هاي اصلي ارائه مراقبت با کيفيت و شايسته به بيماران مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 345
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی