برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش گروهي حل مساله بر فرسودگي زنان مراقبت كننده از عضو بيمار خانواده در شهر فلاورجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به پيامدهاي زيانبار مراقبت خانوادگي از بيماران مزمن بر بهداشت روان و بهزيستي اين مراقبين و ضرورت تدوين مداخلات موثر در اين زمينه، پژوهش حاضر به بررسي ميزان اثربخشي آموزش گروهي حل مساله بر فرسودگي زنان مراقبت كننده از عضو بيمار خانواده مي پردازد.
روش بررسي: اين پژوهش ،يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري مي باشد. نمونه آماري شامل 40 زن مراقبت كننده از عضو بيمار خانواده مي باشد كه به شيوه نمونه گيري مبتني بر هدف از بين مراقبين خانوادگي مراجعه كننده به مراكز درماني شهر فلاورجان انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد (هر گروه 20 نفر) جايگيري شدند. گروه مورد در 8 جلسه هفتگي آموزش گروهي حل مساله شركت نمودند. هر دو گروه پرسشنامه فرسودگي مسلاچ
(Maslach Burnout Inventory -MBI)، را در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري (دو ماه بعد از اتمام برنامه آموزشي) تكميل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در مراحل پس آزمون و پيگيري، گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد ميانگين نمرات كمتري در خستگي هيجاني و شخصيت زدايي و ميانگين نمرات بيشتري در تحقق شخصي گزارش نموده اند (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش، اثرمندي آموزش گروهي حل مساله در كاهش فرسودگي زنان مراقبت كننده از عضو بيمار خانواده را تاييد نموده و مي تواند در تعيين برنامه هاي پيشگيرانه و راهبردهاي درماني براي مراقبين خانوادگي مورد استفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، م.، و فاتحی زاده، م.، و جزایری، ر. (1391). اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده در شهر فلاورجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 14(6), 38-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192308Vancouver : کپی

شریفی مرضیه، فاتحی زاده مریم السادات، جزایری رضوان السادات. اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده در شهر فلاورجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1391 [cited 2021July25];14(6):38-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192308IEEE : کپی

شریفی، م.، فاتحی زاده، م.، جزایری، ر.، 1391. اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر فرسودگی زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده در شهر فلاورجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 14(6), pp.38-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192308. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی