3 SID.ir | اثربخشي هيپنوتراپي توام با دارو درماني و دارو درماني تنها روي فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي هيپنوتراپي توام با دارو درماني و دارو درماني تنها روي فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي، مركز تحقيقات گياهان دارويي
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سندرم روده تحريك پذير يكي ازشايع ترين اختلالات عملكرد دستگاه گوارش است كه با درد شكمي مزمن و تغييردر اجابت مزاج در غياب هر گونه اختلال عضوي مشخص مي شود. هيپنوتراپي در كاهش علائم اين بيماري موثر است اما پژوهش هاي كمي در اين زمينه گزارش شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر بخشي هيپنوتراپي توام با دارو درماني و دارو درماني تنها روي فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير بود.
روش بررسي: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تعداد 34 بيمار داراي علائم غالب اسهال، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه هيپنوتراپي توام با دارو درماني و دارو درماني تنها تقسيم شدند. ابزار اندازه گيري شامل مقياس فراواني و شدت علائم روده (BSS-FS) بود كه در سه مرحله پيش از مداخلات، پس از مداخلات و شش ماه پس از آخرين مداخلات درماني بر روي بيماران اجرا گرديد. داده هاي آماري ازطريق آزمون هاي كولموگراف-اسميرنف، تحليل كواريانس (Ancova) و آزمون لوين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در مرحله پس آزمون اختلاف معني داري بين گروه هيپنوتراپي توام با دارو درماني و گروه دارو درماني تنها در فراواني و شدت علائم سندرم روده تحريك پذير وجود داشت (P<0.05). بين دو گروه، شش ماه پس از آخرين مداخلات اين اختلاف معني دار به دست نيامد (P>0.05).
نتيجه گيري: به كارگيري هيپنوتراپي در كنار درمان هاي دارويي مي تواند در كاهش فراواني و شدت علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير، نسبت به دارو درماني تنها موثرتر باشد، اما عدم استمرار اين نوع درمان ها منجر به عود علائم بيماري مي شود
.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی