برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  13 , شماره  41 ; از صفحه 171 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

تهيه نقشه عملکرد محصول کلزاي پاييزه با استفاده از شبکه عصبي پرسپترون مطالعه موردي: شهرستان سبزوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

کلزا به عنوان يکي از دانه هاي روغني از جمله محصولات استراتژيک کشاورزي در کشور ايران محسوب مي شود، اين امر موجب افزايش سطح زير کشت اين گياه شده است. آگاهي از اين موضوع که گياه کلزا در کدام نواحي از بيشترين بازده به طور طبيعي برخوردار است، در برنامه ريزي و شناسايي نواحي مساعد کشت بسيار مفيد است. در اين پژوهش با به کارگيري دستگاه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) از 24 مزرعه کشت کلزا نمونه برداري و عملکرد واقعي آن محاسبه گرديد. مقادير متغيرهاي مستقل شامل شيب زمين،EC  و pH آب، ميانگين حداقل و حداکثر مطلق دما، ميانگين دما در دوره گل دهي، تبخير و تعرق پتانسيل، درجه روز رشد، ميانگين دما و رطوبت نسبي براي مزارع انتخابي استخراج گرديد. سپس از روش شبکه عصبي پرسپترون با آموزش پيش خور به منظور برآورد توان محيطي عملکرد کلزا استفاده شد و در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي نقشه برآورد عملکرد محصول کلزا تهيه گرديد. نتايج آزمون T-test نشان دهنده عدم وجود تفاوت بين مقادير واقعي و پيش بيني در سطح معناداري 0.05 است. ضريب همبستگي پيرسن برابر 0.98، ريشه ميانگين مجذور خطا و متوسط قدر مطلق خطا به ترتيب برابر 243 و 101 کيلوگرم در هکتار محاسبه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی