برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 56 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

نقش انتقال لكوسيت ها در القاي آسيب كبدي به دنبال ايسكمي-پرفيوژن مجدد كليوي در موش سوري Inbred

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده پزشکی، گروه علوم پایه
 
چکیده: 

مقدمه: ايسكمي-پرفيوژن مجدد (Ischemia- Reperfusion) كليوي، موجب آسيب رسيدن به ارگان هاي دور مانند كبد، مغز و ريه مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش لكوسيت ها در القا آسيب كبدي، به دنبال ايسكمي- پرفيوژن مجدد كليوي مي باشد.
مواد و روش ها: 18 سر موش سوري به 2 گروه شامل گروه شاهد دهنده لكوسيت (
Sham Donor) و گروه ايسكمي-پرفيوژن مجدد دهنده لكوسيت (JR Donor) (60 دقيقه بستن شريان هاي كليوي دو طرف و سپس 3 ساعت پرفيوژن مجدد) تقسيم شدند. سپس لكوسيت ها از نمونه خون به دست آمده از قلب اين دو گروه جداسازي شده و به گروه هاي دست نخورده (دو گروه 9 تايي) زير منتقل شدند: موش هاي پذيرنده اي كه لكوسيت ها را از گروه مداخله دريافت نمودند (IR recipient) و موش هاي پذيرنده اي كه لكوسيت ها را از گروه شاهد دريافت كردند .(Sham recipient) پس از 24 ساعت، حيوانات پذيرنده بيهوش شدند و نمونه هاي خون و كبد جمع آوري گرديد.
نتايج: غلظت آلانين آمينو ترانسفراز
(ALT) و آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) خون و همچنين مالون دي آلدهيد (MDA) كبدي گروهIR recipient ، افزايش معناداري نسبت به گروه Sham recipient نشان دادند. در بافت شناسي نيز تغيير در فرم طبيعي سلول ها، واكوئوليزاسيون سيتوپلاسمي و انفيلتراسيون موضعي لكوسيت ها مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند كه لكوسيت ها مي توانند يكي از عوامل آسيب كبدي به دنبال ايسكمي-پرفيوژن مجدد كليوي باشند و اين آسيب تا حدي ناشي از القاي استرس اكسيداتيو مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی