برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه مديران کتابخانه هاي بيمارستان هاي آموزشي نسبت به جايگاه فناوري اطلاعات در اين کتابخانه ها: يک مطالعه تطبيقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه اي ديدگاه مديران کتابخانه هاي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، شهيد بهشتي و تهران نسبت به جايگاه فناوري اطلاعات در کتابخانه ها است.
روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردي و روش پژوهش پيماشي بود. اين پژوهش براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نمود. جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش مديران 40 کتابخانه بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي ايران، شهيد بهشتي و تهران بودند که تنها 32 پرسشنامه عودت داده شد. براي تجزيه و تحليل دادها از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 17) استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه
12.5 درصد از مديران دانشگاه تهران، 15.6 درصد از دانشگاه ايران و 25 درصد از دانشگاه شهيد بهشتي به ميزان بسيار زياد با به کارگيري و توسعه فناوري اطلاعات و ابزارهاي آن موافقند و 93.7 درصد از مديران هر سه كتابخانه بيمارستاني استفاده از فناوري اطلاعات را ضروري مي دانند. از ديدگاه مديران بيشترين مزيت فناوري اطلاعات مربوط به کاهش تلاش انساني ( 59.4درصد) است. 100 درصد مديران کتابخانه هاي هر سه دانشگاه نياز به ارتقا بيشتر مهارت خود در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات را تاييد نمودند. در دانشگاه تهران 16.1 درصد، در دانشگاه ايران 12.9 درصد و در دانشگاه شهيد بهشتي 29 درصد از مديران به منظور ارتقا مهارت هاي کتابداران به ميزان بسيار زياد با آموزش رسمي آنها موافقند و در نهايت نقش کتابخانه ها را به عنوان مراکز اطلاع رساني براي گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات موثر مي دانند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نگرش عيني و عملي مديران كتابخانه هاي بيمارستاني نسبت به جايگاه فناوري اطلاعات از تفاوت معناداري برخوردار است به طوري كه مديران كتابخانه هاي بيمارستاني دانشگاه شهيد بهشتي نگرش و تمايل عيني و عملي بالاتري نسبت به جايگاه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي بيمارستاني دارند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی