برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بکارگيري برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از چالش هاي مديريت پرستاري، انگيزش و رضايت شغلي پرستاران است. بکارگيري نظريه هاي انگيزشي توسط مديران پرستاري مي تواند راهکار موثري باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير بکارگيري برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت شغلي پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي است که در دو گروه مداخله و کنترل در دو بيمارستان آموزشي استان زنجان به اجرا در آمد. داده ها از طريق «پرسشنامه رضايت شغلي پرستاران»
Nurses' Job Satisfaction Questionnaire  گردآوري شد. در اين مطالعه پايايي دروني پرسشنامه اندازه گيري شد (a=0.9). روش نمونه گيري تمام شماري بود و پرستاران گروه مداخله 20 نفر و گروه کنترل 19 نفر بودند. پرستاران در هر دو گروه داراي ويژگي هاي مشابه بودند. مداخله شامل برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» بود که به مدت 6 ماه اجرا شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 16 و آزمون هاي ويلکاکسون و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: پرستاران در دو گروه از نظر ويژگي هاي فردي با يگديگر همسان بودند (
P>0.05). آزمون ويلکاکسون تفاوت معني داري از نظر رضايت شغلي قبل و بعد از مداخله در دو گروه نشان نداد (P>0.05). اما رضايت شغلي پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 7 درصد افزايش يافت.
نتيجه گيري: برنامه طراحي شده مبتني بر «نظريه انگيزشي انتظار» داراي گام هاي اجرائي بسيار روشن براي بکارگيري اين نظريه است که مي تواند راهنماي عملي براي مديران پرستاري باشد. استفاده از آن براي بهبود رضايت پرستاران پيشنهاد مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدی، ا.، و ونکی، ز.، و معماریان، ر.، و محمدی، ا. (1392). تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, 2(3 (پیاپی 7)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192148Vancouver : کپی

محمدی افسانه، ونکی زهره، معماریان ربابه، محمدی اشرف. تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت. 1392 [cited 2021April12];2(3 (پیاپی 7)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192148IEEE : کپی

محمدی، ا.، ونکی، ز.، معماریان، ر.، محمدی، ا.، 1392. تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.0-0. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192148>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی