برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع خطاي ترياژ و پيامدهاي ترياژ سبک در بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ترياژ براي ارزيابي باليني اوليه و دسته بندي کليه بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس جهت ارائه مناسب ترين درمان، ضروري است. ترياژ صحيح و سريع بيماران کليد عملکرد موفق در بخش اورژانس است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع خطاي ترياژ و پيامدهاي ترياژ سبک در بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي، پرونده 300 بيمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي که در آنها ترياژ «نمايه وخامت اورژانس»
(Emergency Severity Index) به صورت فعال اجرا مي شد؛ به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه حاوي اطلاعات جمعيت شناسي و فرم ترياژ بر اساس الگوريتم ترياژ «نمايه وخامت اورژانس» استفاده شد. براي تعيين روايي ابزار، از روش روايي صوري و براي پايايي از روش همبستگي بين مشاهده کنندگان (0.85) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه ميزان ترياژ سبک 23.7 درصد و ميزان ترياژ سنگين 11.7 درصد بود. بيشترين ميزان ترياژ سبک در سطح 3 ترياژ «نمايه وخامت اورژانس» بود. خطر مرگ در اثر ترياژ سبک (با اطمينان 95 درصد) 3.2 برابر بيشتر از گروه ترياژ صحيح و ترياژ سنگين بود. بعلاوه، همبستگي معني داري بين خطاي ترياژ و زمان انتظار بيمار تا معاينه توسط پزشک اورژانس (P=0.39طول بستري بيمار در بيمارستان (P=0.77) و نيز بين خطاي ترياژ و زمان بستري بيمار در بخش اورژانس (P=0.50) يافت نشد.
نتيجه گيري: ميزان خطاي ترياژ از آستانه قابل قبول بالاتر است. در اين پژوهش انجام ترياژ صحيح و يا همراه با خطاي ترياژ، تاثيري بر شاخص هاي زمانسنجي نداشته است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کامرانی، ف.، و قائمی پور، ف.، و نیکروان، م.، و علوی مجد، ح. (1392). شیوع خطای تریاژ و پیامدهای تریاژ سبک در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس. مدیریت ارتقای سلامت, 2(3 (پیاپی 7)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192146Vancouver : کپی

کامرانی فرهاد، قائمی پور فائزه، نیکروان ملاحت، علوی مجد حمید. شیوع خطای تریاژ و پیامدهای تریاژ سبک در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس. مدیریت ارتقای سلامت. 1392 [cited 2021August05];2(3 (پیاپی 7)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192146IEEE : کپی

کامرانی، ف.، قائمی پور، ف.، نیکروان، م.، علوی مجد، ح.، 1392. شیوع خطای تریاژ و پیامدهای تریاژ سبک در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192146. 

 
بازدید یکساله 261 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی