برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-1 , شماره  2 ; از صفحه 257 تا صفحه 275 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي بينابين و زمستانه جو در منطقه مراغه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه زراعت و اصلاح نباتات، میانه
 
چکیده: 

به منظور بررسي خصوصيات مورفوفيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي جو ديم در تنش خشکي و آبياري تکميلي و تعيين ارتباط اين خصوصيات با عملکرد دانه، دوازده ژنوتيپ پيشرفته جو در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1388-1387 در ايستگاه تحقيقاتي مراغه مطالعه شدند. در طول دوره رشد از شانزده صفت يادداشت برداري به عمل آمد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشان داد که در شرايط تنش خشکي بين ژنوتيپ ها از نظر صفات تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 1% و از نظر صفات طول سنبله و شاخص برداشت در سطح احتمال 5% اختلاف معني دار وجود داشت. در شرايط آبياري تکميلي بين ژنوتيپ ها از نظر صفات وزن هزاردانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 1% و از نظر صفات عملکرد دانه، طول سنبله و وزن دانه در سنبله در سطح احتمال 5% اختلاف ها معني دار بود. در شرايط تنش خشکي، عملکرد دانه با صفات تعداد سنبله در واحد سطح و درصد سبز همبستگي مثبت و معني دار داشت. در شرايط آبياري تکميلي، عملکرد دانه با صفت تعداد دانه در سنبله همبستگي مثبت و معني دار و با صفت تعداد پنجه بارور همبستگي منفي و معني دار داشت. در شرايط تنش خشکي شاخص هاي  STI،MP  و GMP و در شرايط آبياري تکميلي شاخص هاي TOL، STI، MP،SSI  و GMP داراي همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد دانه بودند. در مجموع لاين شماره (TOKAK//STEPTO/ANTARES) 9 با در نظر گرفتن شاخص ها و با عملکرد دانه 2694 کيلوگرم در هکتار و وزن هزاردانه بالا، به عنوان لاين برتر و متحمل به خشکي در دو شرايط تنش و بدون تنش شناسائي شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی