برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر متغيرهاي توپوگرافي و خصوصيات فيزيكو-شيميايي خاك بر نحوه عملكرد پارامترهاي موثر بر رشد Artemisia sieberi در مراتع استپي ندوشن يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان یزد
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق شناخت اثر عوامل محيطي بر رشد کمي و کيفي گونه درمنه دشتي (Artemisia sieberi) در منطقه ندوشن استان يزد بود. در اين راستا پس از بازديد ميداني، 46 سايت مطالعاتي از اين گونه در نقاط مختلف منطقه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. اندازه گيري درصد تاج پوشش، تراکم و ميزان توليد داخل 45 پلات تصادفي 2 مترمربعي مستقر بر 3 ترانسكت خطي 400 متري انجام شد. متغيرهاي محيطي ثبت شده در محل هر سايت شامل موقعيت، ارتفاع، شيب و جهات جغرافيايي بودند. همچنين در ابتداي هر ترانسکت پروفيلي حفر شد که با توجه به مرز تفکيک افق ها در منطقه و عمق ريشه دواني از عمق 40-0 سانتي متري نمونه خاک برداشت شد، نمونه ها با هم مخلوط و نهايتا يک نمونه ترکيبي به دست آمد. سپس ميزان درصد رس، سيلت و ماسه، آهک، اسيديته، هدايت الکتريکي، سديم، کلسيم و منيزيم در هر نمونه اندازه گيري شد. ماتريسي از ويژگي هاي محيطي و گونه اي ثبت شده تهيه گرديد و رابطه بين ويژگيهاي رويشي رويشي و متغيرهاي محيطي به روش رسته بندي تجزيه افزونگي (RDA) بررسي شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که ويژگي هاي رويشي گونه درمنه دشتي با برخي از متغيرهاي خاکي و توپوگرافي ارتباط معني داري دارند. از بين متغيرهاي خاکي، درصد رطوبت اشباع، ميزان سديم، مجموع کلسيم و منيزيم و بافت بيش ترين تاثير را بر تغييرات توليد، تاج پوشش و تراکم داشتند. خصوصيات رشد گونه مورد مطالعه همبستگي معني داري نيز با متغيرهاي ارتفاع و شيب نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی