برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات آللوپاتيک عصاره آبي تاج خروس ريشه قرمز(.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عکس العمل لوبيا به اثرات آللوپاتيک عصاره آبي اندام هوايي تاج خروس ريشه قرمز، آزمايشي در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال 1389 اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل سه رقم لوبيا (خمين، گلي و پاک) و عصاره آبي اندام هاي هوايي تاج خروس ريشه قرمز در غلظت هاي صفر (شاهد آب مقطر)، 5، 10، 15 و 20 درصد حجمي بودند. اثر تيمار عصاره آبي بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص کلروفيل برگ لوبيا معني دار شد. کاربرد عصاره آبي تاج خروس باعث کاهش تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته و شاخص کلروفيل برگ لوبيا شد ولي اختلاف معني داري بين درصدهاي مختلف عصاره وجود نداشت. همچنين، صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه لوبيا تحت تاثير تيمار عصاره آبي قرار گرفتند. غلظت هاي مختلف عصاره آبي از نظر تعداد دانه در بوته اختلاف معني داري باهم نداشتند. افزايش غلظت عصاره آبي باعث کاهش معني دار وزن صد دانه لوبيا شد، به طوريکه کمترين وزن صد دانه مربوط به غلظت20 درصد عصاره آبي بود. افزايش غلظت عصاره تا 10 درصد باعث کاهش معني دار عمکلرد دانه و بيولوژيک لوبيا شد ولي افزايش آن تا غلظت 20 درصد تاثير معني داري بر اين صفات نداشت. تاثير عصاره آبي تاج خروس بر کاهش عملکرد دانه ارقام لوبيا بيشتر به وسيله کاهش در وزن دانه اعمال گرديد. در بين ارقام لوبيا رقم گلي بيشترين تعداد برگ در بوته و ارتفاع بوته را داشت. رقم محلي خمين بيشترين عملکرد بيولوژيک و دانه را در بين ارقام داشت و ارقام گلي و پاک از اين نظر اختلاف معني داري باهم نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امینی، ر.، و نامداری، ت. (1392). اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), 23(1), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191942Vancouver : کپی

امینی روح اله، نامداری تارا. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی). 1392 [cited 2021July25];23(1):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191942IEEE : کپی

امینی، ر.، نامداری، ت.، 1392. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی تاج خروس ریشه قرمز(.Amaranthus retroflexus L) بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا. دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی), [online] 23(1), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191942. 

 
بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی