5 SID.ir | اثر جاي گيري نانوخاك رس بر رفتار رئولوژيكي و شكل شناسي آميخته پلي پروپيلن- پلي (اتيلن ترفتالات) (PP/PET)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر جاي گيري نانوخاك رس بر رفتار رئولوژيكي و شكل شناسي آميخته پلي پروپيلن- پلي (اتيلن ترفتالات) (PP/PET)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشكده فرايند، گروه پلاستيك
 
چکیده: 

آزمون هاي رئولوژيكي تحت ميدان جريان برشي گذار و ديناميك به همراه آزمون هاي SAXS، TEM و SEM براي آميخته هاي PP/PET با نسبت هاي وزني 25.75 و 75.25 حاوي دو نوع نانوخاك رس مونت موريلونيت با نام هاي تجاري كلويزيت 20A و كلويزيت 30B، انجام شد. نسبت وزني كلويزيت 20A به كلويزيت30B  در نمونه هاي نانوكامپوزيت آميخته برابر با نسبت وزني PP به PET انتخاب شد. نتايج آزمون هاي SAXS و TEM نشان داد، تقريبا تمام نانوذرات در آميخته هاي غني از PP در سطح مشترك دو فاز مستقر مي شوند، در حالي كه اين ذرات در آميخته هاي غني از PET علاوه بر سطح مشترك بين دو فاز در فاز زمينه PET نيز جاي مي گيرند. از نتايج آزمون SEM مشخص شد، با افزايش نانوخاك رس در آميخته ها، ابعاد فاز پراكنده آميخته غني از PET به مراتب بيشتر از ابعاد فاز پراكنده آميخته غني از PP كاهش مي يابد. بر خلاف آميخته غني از PP، نانوكامپوزيت اين آميخته در شرايط تنش زدايي در دماهاي زياد، شكل شناسي فازي پايدار سينتيكي- گرمايي نشان داد. در توافق با يافته هاي شكل شناسي، بررسي هاي رئولوژيكي تحت ميدان جريان برشي نوساني در بسامدهاي كم و زياد و نيز بررسي هاي رئولوژيكي تحت ميدان جريان برشي گذار در سرعت هاي برش كم و زياد مشخص شد، افزايش نانوذرات خاك رس به آميخته ها بر رفتار رئولوژيكي آميخته غني از PET نسبت به آميخته غني از PP اثر قوي تري دارد. اين نتايج با استقرار متفاوت نانوذرات خاك رس آلي و نسبت وزني متفاوت دو نوع نانوذرات در سامانه هاي آميخته غني از PP و غني از PET توجيه شد كه منجر به تشكيل ساختار شبه شبكه اي قوي تر ميان نانوذرات براي آميخته غني از PET مي شوند.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی