برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 8 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت خواب با سلامت عمومي در پرستاران نوبت کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه طب کار
 
چکیده: 

مقدمه: کار در شيفت هاي در گردش باعث اثرات منفي فيزيولوژيکي، رواني و اجتماعي بر زندگي فردي پرستاران مي شود که اين موضوع به دليل تاثير بر وضعيت سلامت بيماران مي تواند بر وضعيت سلامت کل جامعه نيز تاثيرگذار باشد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط کيفيت خواب با سلامت عمومي در پرستاران يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر بابل انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي مقطعي 240 پرستار به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه فردي، پرسشنامه سلامت عمومي
(GHQ-28) و نيز پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ(PSQI)  جمع آوري شدند. اطلاعات به دست آمده توسط آمار توصيفي و شاخص هاي مرکزي و آمار استنباطي شامل آزمون هاي آماري مجذور کاي و Kruskal-Wallis با کمک نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: به طور کلي وضعيت سلامت عمومي
%36.7 از پرستاران مطلوب، %58.1 تا حدي مطلوب و %5.2 نامطلوب بود. همچنين وضعيت کيفيت خواب %34.3 از پرستاران در وضعيت خوب و %65.7 مابقي در وضعيت نامطلوب قرار داشت. بين کيفيت خواب و سلامت عمومي پرستاران ارتباط معناداري وجود داشت (P<0.001همچنين بين تعداد شيفت هاي شب و کيفيت خواب ارتباط آماري معناداري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل از پژوهش به نظر مي رسد سياستگذاري هاي مناسب در کشور براي بهبود کيفيت خواب پرستاران ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیم پور، ف.، و سعیدی، ف.، و فضلی، ع.، و محمدی، ص. (1391). ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار. طب کار, 4(4), 8-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191824Vancouver : کپی

رحیم پور فرزانه، سعیدی فیاض، فضلی علی، محمدی صابر. ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار. طب کار. 1391 [cited 2021September21];4(4):8-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191824IEEE : کپی

رحیم پور، ف.، سعیدی، ف.، فضلی، ع.، محمدی، ص.، 1391. ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار. طب کار, [online] 4(4), pp.8-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191824. 

 
بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی