برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 283 تا صفحه 295 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط اضطراب، خودکارآمدي و کمال گرايي با اهمال کاري در تدوين پايان نامه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تعيين نقش اضطراب، خودکارآمدي و کمال گرايي در پيش بيني اهمال کاري پايان نامه بود. با استفاده از روش نمونه برداري در دسترس 198 دانشجوي کارشناسي ارشد انتخاب شدند و به مقياس هاي اهمال کاري پايان نامه (ماسزينسکي و آکاماتسو، 1991)، پرسشنامه ارزيابي پايان نامه (وارني، 2003)، کمال گرايي چندوجهي (هويت و فلت، 1991)، و فرم خودگزارش دهي اضطراب پايان نامه (گريفين، 2002) پاسخ دادند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام نشان دادند که بين اهمال کاري تهيه پايان نامه با اضطراب پايان نامه و کمال گرايي جامعه مدار همبستگي مثبت معنادار و بين اهمال کاري پايان نامه با خودکارآمدي پايان نامه و کمال گرايي خودمدار همبستگي منفي معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز آشکار کردند که در مجموع سه متغير اضطراب پايان نامه، خودکارآمدي پايان نامه و کمال گرايي جامعه مدار به ترتيب، بيشترين سهم را در پيش بيني اهمال کاري پايان نامه دارند. از آنجايي که متغيرهاي مذکور نقش موثري در اهمال کاري پايان نامه دارند، ضروري است که دانشگاه ها توجه بيشتري به عوامل تاثيرگذار در کاهش اضطراب و کمال گرايي جامعه مدار و بالابرنده خودکارآمدي داشته باشند تا از اين طريق اهمال کاري تهيه پايان نامه کاهش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 549
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی