برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين ديدگاه پرستاران در مورد اصول سازمان يادگيرنده با تعهد سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تعهد سازماني و شناسايي عوامل موثر بر آن در کارکنان بيمارستان بسيار مهم است. داشتن ديدگاه مثبت نسبت به اصول سازمان يادگيرنده در کارکنان از جمله مواردي است که به نظر مي رسد با تاثير بالقوه روي تعهد سازماني باعث ارتقاي کيفيت خدمات بيمارستان شود. از اين رو اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين ديدگاه پرستاران در مورد اصول سازمان يادگيرنده با تعهد سازماني انجام يافته است.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي - همبستگي کليه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت در سال 1389 که مايل به شرکت در پژوهش بودند، به صورت سرشماري به تعداد 719 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه تعهد سازماني
Porter و سازمان يادگيرنده Jeong بود. داده ها با استفاده آمار توصيفي و آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف، اسپيرمن، من ويتني يو و کروسکال واليس در نرم افزار SPSS v. 18 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره براي تعهد سازماني 10.27±50.42 (از محدوده 15 تا 75) و براي ديدگاه افراد نسبت به سازمان يادگيرنده 10.04±92.72 (از محدوده 24 تا 120) بود. ارتباط بين سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني معنادار و مستقيم بود (
r=0.482و p<0.0001).
نتيجه گيري: طبق نتايج به دست آمده تقويت ديدگاه افراد نسبت به اصول سازمان يادگيرنده مي تواند باعث تقويت تعهد سازماني گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی