برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 95 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه تعارض کار - خانواده و خانواده - کار با اشتياق شغلي و ميل ماندن در شغل در کارکنان يک شرکت پتروشيمي در ماهشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

تداخل بين مسووليت هاي کاري و خانوادگي به عنوان موضوعي عمده که هم کارکنان و هم کارفرمافريان شان را متاثر ساخته است مورد مطالعه مي باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه تعارض کار - خانواده و ابعاد سه گانه آن (بعد مبتني بر زمان - مبتني بر توان فرسايي - مبتني بر رفتار) و تعارض خانواده - کار و ابعاد سه گانه آن (بعد مبتني بر زمان - مبتني بر توان فرسايي - مبتني بر رفتار) با اشتياق شغلي و ميل ماندن در شغل در کارکنان يک شرکت پتروشيمي بود. نمونه پژوهش 211 نفر بودند که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه هاي تعارض کار - خانواده، اشتياق شغلي و قصد ماندن در شغل بود. طرح تحقيق از نوع همبستگي بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش بيانگر رابطه منفي معني دار بين ابعاد تعارض کار - خانواده و خانواده - کار با اشتياق شغلي و ميل ماندن در شغل بود. نتايج تحليل رگرسيون با روش گام به گام نشان داد که ابعاد تعارض کار - خانواده و خانواده - کار پيش بين مناسبي جهت تبيين متغيرهاي ملاک مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 525
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی