برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 61 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش شادکامي بر فشارخون و شادکامي بيماران مبتلا به فشارخون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش شادکامي به شيوه فوردايس بر فشارخون و شادکامي بيماران مبتلا به فشارخون بيمارستان شرکت نفت آبادان بود. نمونه پژوهش شامل تعداد 40 آزمودني بود که به روش تصادفي ساده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان شرکت نفت آبادان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه شادکامي آکسفورد بود و فشارخون آزمودني ها نيز اندازه گيري شد. طرح پژوهش، تجربي ميداني از نوع پيش آزمون - پس آزمون و پيگيري با گروه کنترل بود. افراد گروه آزمايش طي 8 جلسه تحت آموزش شادکامي به روش فوردايس قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري، پس از يک ماه، انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک متغيري و چند متغيري مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج حاکي از آن است که آموزش شادکامي به شيوه فوردايس بر کاهش فشارخون سيستوليک و افزايش شادکامي بيماران مبتلا به فشارخون گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل موثر بوده است. همچنين نتايج پيگيري حاکي از پايداري اثر آموزش شادکامي بر فشارخون سيستوليک و شادکامي افراد گروه آزمايش مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی