برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  7 , شماره  23 ; از صفحه 19 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه عدالت سازماني ادراک شده با ميل به خشونت در محيط کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه عدالت سازماني ادراک شده و ابعاد آن - توزيعي، رويه اي و ارتباطي - با ميل به بروز خشونت در محيط کار و اشکال آن - کلامي و فيزيکي - انجام شده است. نوع پژوهش همبستگي و جامعه آماري شامل کليه کارکنان خطوط توليد يک مجموعه صنعتي بودند که از ميان آنها، تعداد 289 نفر به عنوان نمونه آماري به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه 18 سوالي عدالت سازماني ادراک شده که شامل پرسشنامه هاي عدالت توزيعي با پنج سوال از نيهوف و مورمن، پرسشنامه 7 سوالي عدالت رويه اي مورمن، پرسشنامه 6 سوالي عدالت ارتباطي مورمن و پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالي سنجش ميل به بروز خشونت در محيط کار بودند. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد که بين عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت ارتباطي، با خشونت فيزيکي، خشونت کلامي و خشونت کلي رابطه منفي معني دار (p£0.01) وجود دارد. علاوه بر اين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام، سهم معني دار عدالت ارتباطي را در پيش بيني خشونت فيزيکي (p£0.01، F=19.1) و خشونت کلي در محيط کار (p£0.01، F=21.1) و همچنين عدالت رويه اي را در پيش بيني خشونت کلامي (p£0.01، F=21.44) نشان داد. در نتيجه مي توان ميل به بروز خشونت فيزيکي و خشونت کلي در محيط کار را تابعي از عدالت ارتباطي ادراک شده و خشونت کلامي را تابعي از عدالت رويه اي ادراک شده دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی