برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 73 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

تهيه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل در جنگل هاي نيمه انبوه تا تنک با استفاده از مدل FCD (مطالعه موردي: جنگل هاي مريوان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

هدف اصلي اين تحقيق، استفاده از روش FCD در تهيه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل هاي زاگرس است. بدين منظور از داده هاي ماهواره لندست 7 مربوط به سال 1381 استفاده شد. منطقه مورد مطالعه بخشي از جنگل هاي شهرستان مريوان واقع در استان کردستان است. تصحيح هندسي داده ها با خطاي RMSe کمتر از يک پيکسل صورت گرفت. براي اجراي اين روش، پردازش هاي اوليه مانند نرمال سازي دامنه داده ها بر روي 5 باند اول صورت گرفت و چهار شاخص اصلي يعني شاخص گياهي پيشرفته (AVI)، شاخص خاک بدون پوشش (BI)، شاخص سايه(SI)  و شاخص حرارتي (TI) محاسبه گرديد. در ادامه با استفاده از شاخص هاي اصلي، دو شاخص سايه پيشرفته و شاخص تراکم گياهي محاسبه و سرانجام نقشه تراکم تاج پوشش جنگل تهيه شد. طبقه بندي تراکم تاج پوشش در سه حالت 6، 4 و 3 کلاسه صورت پذيرفت. جهت برآورد صحت نقشه هاي تراکم حاصل از اجراي روش FCD، نقشه واقعيت زميني از عکس هاي هوايي منطقه با مقياس 1:20000 تهيه شد. ميزان صحت کلي و ضريب کاپا در طبقه بندي 6 و 4 کلاسه به ترتيب 52%، 0.29 و 53%، 0.30 بدست آمد. اختلاط طيفي پوشش گياهي منطقه و بازتاب زياد خاک زمينه، مخصوصا در طبقه هاي تنک، دليل عمده کاهش صحت نقشه هاي تهيه شده مي باشد. با ادغام طبقات تراکمي تنک تر، صحت نقشه ها افزايش يافت و بالاترين ميزان صحت کلي و ضريب کاپا به ترتيب 62% و 0.39 در طبقه بندي 3 کلاسه بدست آمد. با توجه به نتايج اين تحقيق مي توان بيان داشت که اين روش داراي کارايي مناسب در جنگل هاي زاگرس مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی