برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 49 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مقاير برآوردي آلبيدوي سطحي به دست آمده از تصاوير لندست و موديس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

آلبيدو بر اساس الگوريتم سيبل (SEBAL) به دو روش قديمي و جديد برآورد مي گردد. در روش جديد که از سال 2004 مورد استفاده قرار گرفت، روند محاسبات بر اساس مدل هاي تجربي جديد پايه گذاري شد. براي تعيين آلبيدوي اجسام روي سطح زمين، در مقياس وسيع و با در نظر گرفتن توپوگرافي هاي مختلف سطح زمين، امکان اندازه گيري زميني مقادير آلبيدوي اجسام وجود نداشته، لذا به ناچار از روش هاي سنجش از دور براي استفاده مي گردد. در اين تحقيق آلبيدوي سطحي با استفاده از تصاوير سنجنده لندست (ETM+) و موديس (MODIS) محاسبه شده و اقدام به مقايسه مقادير برآوردي توسط دو سنجنده در کاربري هاي مختلف اراضي شده است. براي انجام محاسبات مربوط به آلبيدو، از نرم افزار ERDAS Imagineâ 9.1 و ArcGISâ 10.1 استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مقدار ميانگين آلبيدو در کاربري زراعت فعال، در تصوير لندست و موديس، به ترتيب مقدار 0.186 و 0.344 را نشان مي دهد، که کمترين مقدار را بين انواع کاربري ها دارا بوده و در کاربري مسيل ، مقدار 0.242 را نشان مي دهد که در بين کاربري هاي ذکر شده بيشترين مقدار مي باشد. همچنين مقدار آلبيدو در کاربري اراضي زراعي آيش در تصوير لندست و موديس، به ترتيب داراي مقادير حداقل 0.088 و 0.274 و نيز 0.374 و 0.464 مي باشند. با نتايج مقادير آلبيدوي به دست آمده از کاربري هاي مختلف مي توان تفاوت انرژي دريافتي خالص در هر يک از سطوح مختلف کاربري اراضي را تعيين نمود که اين آيتم به نوبه خود يکي از فاکتورهاي تعيين تبخير و تعرق با استفاده از الگوريتم هاي سنجش از دور مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی