برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

در اين مطالعه، اثر تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت سديم (0، 0.042، 0.084 و 0.168 ميلي گرم به ازاي هر تخم مرغ) بر رشد و توسعه جنين و بعضي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده بررسي شد. تعداد 308 عدد تخم مرغ بارور براي اين منظور استفاده شد. اين تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه درآوري به 4 گروه آزمايشي تقسيم شدند و سطوح مختلف نيتريت سديم را به صورت محلول در آب مقطر دريافت کردند. آزمون کاي اسکوار براي مقايسه آماري جوجه درآوري و تلفات جنين استفاده شد. نتايج فراسنجه هاي خوني بر پايهي طرح کاملا تصادفي با 4 تيمار و 5 نمونه خوني براي هر يک مورد آناليز قرار گرفتند. مقايسه ميانگين تيمارها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 5 درصد انجام شد. تزريق نيتريت سديم تاثيري بر درصد جوجه درآوري و مرگ و مير نداشت (P>0.05). وزن جوجه هاي حاصل از تخم مرغ هاي تزريق شده با نيتريت سديم پايين تر از وزن جوجه هاي تخم مرغ هاي شاهد بود (P<0.05). پروتئين کل خون جوجه هاي حاصل از تخم مرغهاي تزريق شده با سطح 0.042 ميلي گرم نيتريت سديم به طور معني داري پايين تر از مقدار مربوط به جوجه هاي حاصل از تخم مرغهاي شاهد بود (P<0.05). همچنين در مقايسات مستقل، پروتئين تام خون جوجه هاي هچ شده از تخم مرغ هاي تزريق شده با نيتريت سديم كمتر از مقدار مربوط به جوجه هاي شاهد بود (P<0.05). تفاوت معني داري بين جوجه هاي تيمارهاي مختلف براي کلسترول، تري گليسريد، هماتوکريت و هموگلوبين خون مشاهده نشد (P>0.05). به طورکلي تزريق داخل تخم مرغي نيتريت سديم تاثيري بر جوجه درآوري، مرگ و مير، کلسترول کل، تري گليسريد، هماتوکريت و هموگلوبين خون جوجه هاي تازه هچ شده ندارد ولي پروتئين تام خون اين جوجه ها را كاهش مي دهد و منجر به كاهش وزن اين جوجه ها مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی