برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ارزش غذايي ارقام اميد بخش جو بدون پوشينه مورد استفاده در تغذيه طيور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات علوم دامی، کرج
 
چکیده: 

در اين تحقيق ترکيبات شيميايي (ماده خشک، انرژي خام، پروتئين خام، چربي خام، فيبر خام، خاکستر خام، عصاره عاري از ازت)، قند، نشاسته و پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي مانند -b گلوکان (کل، محلول، غير محلول) 10 رقم اميد بخش جو بدون پوشينه مربوط به دو سال زراعي با استفاده از روش هاي استاندارد و کيت هاي آزمايشي (Megazyme) اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد که ارقام جو بدون پوشينه حاصل از سال زراعي 1381 از نظر انرژي خام، پروتئين خام، خاکستر خام، نشاسته، قند کل، -b گلوکان محلول، غير محلول داراي اختلاف معني داري مي باشند (p<0.05) و در بين اين ارقام جو بدون پوشينه رقم اميد بخش 5 (بيرجند) بالاترين انرژي خام ( 4.35کيلوکالري درگرم)، پروتئين خام (16.65 درصد)، چربي خام (1.86 درصد)، قند محلول ( 4.92درصد)، نشاسته (67.87 درصد) و کمترين الياف خام ( 1.4درصد) را به خود اختصاص داده است. از نظر مقدار -b گلوکان کل رقم اميد بخش  2(داراب) کمترين و رقم اميد بخش 7 (کرمان) بالاترين مقدار -b گلوکان را دارا مي باشند. از نظر -b گلوکان محلول رقم اميد بخش 1 (کرج) با 1.44 درصد بالاترين و ارقام 5 (بيرجند) و 6 (يزد) کمترين آن را تشکيل مي دهند و ميانگين تغييرات بين 1.27- 0.83 درصد متفاوت است. رقم هاي اميد بخش جو بدون پوشينه حاصل از سال زراعي 1383 از نظر انرژي خام، پروتئين خام، الياف خام، خاکستر خام، عصاره عاري از ازت، قند کل، -b گلوکان محلول و غير محلول داراي اختلاف معني داري هستند (p<0.05). درميان اين ارقام هاي اميد بخش رقم 10 (مغان) از نظر انرژي خام و رقم اميد بخش 5 (بيرجند) از نظر پروتئين خام و نشاسته بالاترين و رقم اميد بخش 10 (مغان) و و رقم اميد بخش  6(يزد) به ترتيب کمترين الياف خام و خاکستر خام را دارا هستند. در مقايسه دو سال زراعي 1383 و 1381 رقم هاي اميد بخش جو بدون پوشينه حاصل از اين دو سال، از نظر پروتئين خام، الياف خام، خاکستر خام، عصاره اتري، قند محلول و نشاسته داراي اختلاف آماري معني داري مي باشند (p<0.05). بر اساس نتايج بدست آمده در مقايسه دو سال مورد نظر سال زراعي 1381 از نظر مقدار پروتئين خام و قند محلول بالاتر و از نظر الياف خام، خاکستر خام و عصاره اتري نسبت به سال زراعي 1383 کمتر مي باشد. اين دوسال از نظر پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي -b گلوکان کل، محلول) داراي اختلاف آماري نمي باشند. با توجه به نتايج حاصل از آزمايش رقم اميد بخش 6 (يزد) داراي ارزش غذايي مناسب و مقدار پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي کمتر نسبت به ساير اقام مي باشد. و رقم هاي اميد بخش 1 (کرج)، 2 (داراب)، 3 (اصفهان)، 5 (بيرجند)، 6 (يزد)، 8 (اهواز) و 10 (مغان) داراي کمترين پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي هستند. لذا مي توان به عنوان رقم هاي اميد بخش مناسب براي سنتر ارقام جو بدون پوشينه با توجه به شرايط آب و هواي مختلف در کشور معرفي نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی