برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 113 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

هنجاريابي مقدماتي آزمون حل مساله اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، هنجاريابي مقدماتي آزمون حل مساله اجتماعي بود. بدين منظور، 242 دانشجوي پسر و 248 دانشجوي دختر دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد رودهن، پرسشنامه حل مساله اجتماعي و پرسشنامه شيوه هاي حل مساله مقياس 24 سوالي حل مساله کسيدي و لانگ را تکميل کردند. تحليل مولفه هاي اصلي، پنج عامل نظري حل مساله اجتماعي (شامل جهت گيري مثبت نسبت به مساله، جهت گيري منفي نسبت به مساله، حل منطقي مساله، سبک اجتنابي و سبک تکانشي / بي دقتي) را تاييد و نتايج تحليل عاملي تاييدي از ساختار عاملي بدست آمده حمايت کرد. ضرايب همبستگي بين عامل هاي پرسشنامه حل مساله اجتماعي و پرسشنامه شيوه هاي حل مساله مقياس 24 سوالي حل مساله کسيدي و لانگ مبين روايي همگراي اين پرسشنامه است. ضرايب آلفاي کرونباخ کل 0.85 و براي عامل هاي جهت گيري مثبت نسبت به مساله (0.71)، جهت گيري منفي نسبت به مساله (0.84)، حل منطقي مساله (0.9)، سبک اجتنابي (0.8) و سبک تکانشي / بي دقتي (0.86) بدست آمد. نتايج پژوهش حاضر، ثبات ساختار عاملي پرسشنامه حل مساله اجتماعي و اعتبار آن را براي سنجش حل مساله اجتماعي در دانشجويان ايراني نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی