برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 45 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي روش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود درد و راهبرد مقابله فاجعه آفريني در زنان مبتلا به دردهاي مزمن عضلاني اسکلتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي روش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود درد و راهبرد مقابله فاجعه آفريني در زنان مبتلا به دردهاي مزمن عضلاني اسکلتي شهر اهواز اجرا شد. روش اين پژوهش تجربي - ميداني، از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. به اين منظور 30 بيمار زن از بيماران مبتلا به دردهاي مزمن عضلاني اسکلتي مراجعه کننده به بخش فيزيوتراپي يکي از بيمارستان هاي شهر اهواز به روش نمونه گيري در دسترس براي شرکت در پژوهش انتخاب گرديد و پس از ارزيابي اوليه بوسيله پرسشنامه مورديابي درد مزمن به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، اعضاي هر دو گروه در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري به پرسشنامه هاي شدت درد و راهبرد مقابله فاجعه آفريني پاسخ دادند. گروه آزمايش 8 جلسه روش کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي را دريافت نمود. نتايج حاصل از انجام تحليل کواريانس چند متغيري (MANCOVA) نشان داد که شدت درد (p<0.005) و استفاده از راهبرد مقابله فاجعه آفريني (p<0.004) در آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون به طور معني داري کاهش يافته است، در حالي که در مرحله پيگيري در کاهش شدت درد و استفاده از راهبرد مقابله فاجعه آفريني تفاوت معني داري با گروه کنترل مشاهده نشد. در نتيجه مداخله کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي در صورت تداوم تمرينات بطور مرتب مي تواند در کاهش شدت درد و کاهش استفاده از راهبرد مقابله فاجعه آفريني موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی