برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  21 , شماره  74 ; از صفحه 35 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ميزان ناتواني سالمندان مبتلا به سکته مغزي با کيفيت زندگي مراقبين آنان قبل و بعد ترخيص

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی اراک
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بسياري از بيماران مبتلا سکته مغزي توسط بستگان خود در خانه تحت مراقبت قرار مي گيرند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي کيفيت زندگي مراقبت کنندگان اصلي سالمندان مبتلا به سکته مغزي حين و بعد از ترخيص و ارتباط آن با ميزان وابستگي بيماران در انجام فعاليت هاي روزمره بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مي باشد. 90 بيمار مبتلا به سکته مغزي بستري در بيمارستان وليعصر اراک به همراه مراقبت کننده اصلي آنان به صورت نمونه گيري آسان انتخاب شدند. سپس با نمونه ها حين ترخيص، 1 ماه و 3 ماه بعد از ترخيص مصاحبه شد. کيفيت زندگي با پرسشنامه کيفيت زندگي بريف سازمان جهاني بهداشت و ميزان وابستگي بيماران مبتلا به سکته مغزي با استفاده از ايندکس بارتل سنجيده شد. اعتبار پرسشنامه کيفيت زنگي به روش اعتبار محتوا و پايايي آن به وسيله محاسبه آلفاي کرونباخ تعيين شد. داده ها به وسيله نرم افزار آماري اس پي اس اس مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اکثر مراقبت کنندگان، همسر بيمار بودند (77.77 درصد) و ميانگين سني آنان
60.1 سال بود. کيفيت زندگي مراقبت کنندگان در هر چهار حيطه سلامت جسماني، سلامت رواني، روابط اجتماعي و سلامت محيط، بعد از 1 و 3 ماه کاهش يافت. ميزان وابستگي 34.4 درصد از بيماران هنگام ترخيص در حد متوسط بود. بين ميزان وابستگي بيماران در انجام فعاليت هاي روزمره و کيفيت زندگي مراقبت کنندگان رابطه معني داري وجود داشت. ميانگين و انحراف معيار امتياز بارتل بيماران در زمان ترخيص، يک و سه ماه بعد از آن تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: کيفيت زندگي مراقبت کنندگان اصلي بيماران مبتلا به سکته مغزي بعد از ترخيص کاهش مي يابد و با ميزان وابستگي بيماران در فعاليتهاي روزمره ارتباط دارد، کيفيت زندگي مراقبين آنها بيشتر کاهش مي يابد. نتايج بيانگر اين موضوع مي باشند که اين مراقبت کنندگان براي سازگاري با تغيير در شيوه زندگي نياز به کمک و حمايت دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی