برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  21 , شماره  74 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

مشارکت والدين در مراقبت فيزيکي-رواني از کودکان بستري: ديدگاه کارکنان بهداشتي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از اهداف مراقبت خانواده محور، مراقبت از کودکان به منظور ارتقا سلامت کودکان و خانواده آنها است. براي مشارکت موثر والدين در مراقبت از کودک بستري، نگرش مثبت کارکنان بهداشتي در اين زمينه لازم است. هدف از اين پژوهش، تعيين نگرش کارکنان بهداشتي درماني بيمارستان کودکان قم نسبت به مشارکت والدين در مراقبت فيزيکي - رواني از کودکان بستري مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي 100 نفر از کارکنان بيمارستان کودکان قم در سال 1388 صورت گرفت. نمونه ها با روش نمونه گيري آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوري اطلاعات پرسشنامه اي دو بخشي، شامل ويژگي هاي جمعيت شناختي و سوالات مشارکت والدين در مراقبت از کودک بستري بود. پاسخ ها با استفاده از مقياس ليکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف با امتياز صفر تا چهار محاسبه شد. جهت تایيد اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و جهت پايايي از آزمون مقدماتي و روش همبستگي دروني آلفاي کرونباخ (0.82=R) استفاده شد. داده ها با نرم افزار اس پي اس اس نسخه 11.5 و آزمون هاي آماري تي تست و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره کلي نگرش افراد مورد مطالعه 10.96±94.67 بود که جزء گروه خنثي طبقه بندي مي شود. بين سن، سابقه کار، جنسيت، وضع تاهل و تحصيلات با نمره نگرش ارتباط معني دار نبود.
نتيجه گيري: براي اجرايي شدن اهداف مراقبت خانواده محور لازم است که مراقبان بهداشتي در مورد مشارکت والدين در مراقبت از کودکان بستري خود، نگرش مثبت داشته باشند، لذا لازم است با برگزاري دوره هاي آموزش مداوم و اصلاح دستورالعمل هاي بهداشتي درماني در مورد کودکان، زمينه مشارکت بيشتر والدين فراهم شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی