برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  21 , شماره  74 ; از صفحه 21 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

همبستگي شيوه مديريتي سرپرستاران با توانمندي پرستاران بخشهاي داخلي وجراحي بيمارستان هاي تابعه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شعبه بین الملل و مجازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مديران با اتخاذ شيوه هاي مديريتي اثر بخش مي توانند عامل مهمي در پذيرش تغيير در نحوه ارائه مراقبت ها به صورت مطلوب، افزايش بهره وري و توانمندي کارکنان باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي همبستگي شيوه هاي مديريتي سرپرستاران با توانمندي پرستاران بيمارستان هاي تابعه اداره بهداشت و درمان نزاجا تهران درسال 1388 انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي ازنوع همبستگي است. در اين پژوهش، 57 پرستار و 26 سرپرستار و 5 مدير ارشد به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار استفاده شده از سه پرسشنامه
شامل: سنجش صلاحيت باليني پرستاران (clinical competence Scal (Nurse و پرسشنامه توانمندي روانشناختي (Psychological Empowerment Questionnair) پرسشنامه خود توصيفي اثر بخشي رهبر Leader Effectiveness and Adaptability description استفاده شد. جهت تعيين اعتبار ابزار، از اعتبار محتوي و صوري و تعيين پايايي ابزار از آزمون مجدد استفاده شد. نتايج از طريق نرم افزار اس پي اس اس 14 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج يافته ها نشان داد که اکثريت سر پرستاران 65.4 درصد سبک هدايت کننده دارند. از سه ديدگاه (خودشان، سرپرستاران و مدير ارشد) ميزان توانمندي پرستاران (75-50) در سطح خوب و توانمندي روانشناختي درسطح زياد (4-3.1) گزارش گرديد. درنهايت بين نمرات توانمندي پرستاران با شيوه ها مديريتي سر پرستاران هيچ رابطه مشاهده نشده است ( p>0.05).
نتيجه گيري: براي پويايي سيستم مديريتي لازم است تغييرات مناسب در ساختار و ارتباطات سازماني انجام گيرد تا از شيوه هاي مديريتي اثربخش حمايت کننده و تفويض کننده به نسبت بيشتري استفاده نمايند. ارتقاي دانش کاربردي مديران و اثر بخشي بيشتر رفتارهاي آنان، سبب توانمندي سازماني و رواني پرسنل پرستاري و ارتقا عملکرد حرفه اي آنان مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سفیدپوش خامنه، پ.، و پازارگادی، م.، و خزایی، ن.، و علوی مجد، ح. (1390). همبستگی شیوه مدیریتی سرپرستاران با توانمندی پرستاران بخشهای داخلی وجراحی بیمارستان های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 21(74), 21-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191328Vancouver : کپی

سفیدپوش خامنه پروین، پازارگادی مهرنوش، خزایی ناهید، علوی مجد حمید. همبستگی شیوه مدیریتی سرپرستاران با توانمندی پرستاران بخشهای داخلی وجراحی بیمارستان های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1390 [cited 2021May07];21(74):21-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191328IEEE : کپی

سفیدپوش خامنه، پ.، پازارگادی، م.، خزایی، ن.، علوی مجد، ح.، 1390. همبستگی شیوه مدیریتی سرپرستاران با توانمندی پرستاران بخشهای داخلی وجراحی بیمارستان های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر تهران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 21(74), pp.21-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191328. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی