برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  21 , شماره  75 ; از صفحه 22 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير گلوکز بر ميزان دقت پرستاران شب کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اقدسیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، دانشکده پرستاری، کدپستی: 19575-174
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اثر بهبود دهنده گلوکز بر عملکردهاي شناختي مغز به خصوص دقت در مطالعات مختلفي مطرح گرديده، که برخي نتايج آن متناقض مي باشد. بي دقتي و خطا در پرستاري خسارات سنگيني را برجان افراد و اقتصاد خانواده ها و کشور وارد مي سازد. در اين پژوهش اثر مصرف گلوکز بر ميزان دقت پرستاران نوبت کاري شب مورد بررسي قرارگرفت.
مواد و روش ها: تعداد 60 نفر از پرستاران نوبت کار شب شامل 30 نفر گروه آزمون و 30 نفر گروه شاهد درمطالعه حاضر شرکت کردند. اين مطالعه نيمه تجربي دو گروهي (آزمون-شاهد) قبل و بعد است که در نيمه دوم سال 1388 انجام گرديد. نمونه ها ابتدا با استفاده از روش مبتني بر هدف انتخاب شده و در مرحله بعد به روش تخصيص تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. ميزان دقت و گلوکز خون هردو گروه در ساعات 5-4 بامداد اندازه گيري شد. سپس گروه آزمون، ميزان 75 گرم گلوکز خوراکي محلول در 250 ميلي ليترآب به صورت شربت دريافت کردند. گروه شاهد نيز تحت شرايط يکسان و با حجم يکسان آب دريافت نمودند. ميزان دقت و گلوکز خون يک ساعت پس ازمصرف محلول به ترتيب به وسيله آزمون هاي استاندارد تولوز-پيرون و بوناردل و گلوکومتر مجدد اندازه گيري شد.
يافته ها با استفاده از نرم افزارآماري اس پي اس اس نسخه 15 پردازش شدند.
يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوت آماري معني دار نداشتند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که مصرف گلوکز موجب افزايش دقت در پرستاران نوبت کاري شب (P<0.001) در مقايسه با گروه شاهد (P=0.530) مي گردد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که پرستاراني که محلول گلوکز را مصرف کردند از نمره دقت بالاتري برخوردار بودند. نتايج اين تحقيق مي تواند پايه اي جهت مطالعه و تحقيقات بعدي باشد، و علاوه بر اين به منظور تهيه برنامه هاي منظم و ايجاد امکانات، جهت تغذيه پرستاران درطول شيفت شب و ارتقاي سلامت آنان و کاهش عوارض و پيشامدهاي ناگوار ناشي از کاهش دقت و تمرکز در طول شيفت شب مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی