برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  21 , شماره  75 ; از صفحه 14 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي ابزاري معتبر و پايا جهت بررسي نيازهاي مراقبت از خود براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بررسي و شناسايي نيازهاي بيماران اولين قدم مراقبت هاي پرستاري است. بررسي جامع بيمار و پي گيري مشکلات، از پذيرش هاي مکرر در بيمارستان پيشگيري کرده و موجب بهبود عملکرد مي شود. بررسي بيماران مستلزم وجود ابزارهاي معتبر و پايا مي باشد اين پژوهش با هدف طراحي ابزار معتبر و پايا بررسي نيازهاي خود مراقبتي براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 153 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو که به روش نمونه گيري آسان از مراکز مورد پژوهش انتخاب شدند شرکت نمودند. اين پژوهش روش شناسي در دو مرحله 1: تعيين عبارات ابزار و 2: تعيين ويژگي هاي روانسنجي (اعتبار و پايايي) ابزار انجام شد. در مرحله اول عبارات با استفاده از مفهوم نيازهاي مراقبت از خود، مرور منابع، استفاده از ابزارهاي موجود و مرتبط با پژوهش و مصاحبه با 8 بيماران مبتلا به ديابت نوع دو طراحي شدند. در مرحله دوم اعتبار محتوي، اعتبار صوري، اعتبار ملاکي (ملاکي همزمان)، اعتبار سازه (تحليل عاملي)، همساني دروني (آلفاي کرونباخ) و ثبات (پايايي آزمون مجدد) ابزار بررسي گرديد. داده ها به وسيله نرم افزار آماري اس پي اس اس ويرايش 17 تحليل شد.
يافته ها: در مرحله اول 103 عبارت در 4 حيطه اصلي و ابعاد فرعي هرکدام بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعيين اعتبار محتوي و صوري 100 عبارت بدست آمد. در مرحله تعيين اعتبار سازه حيطه هاي نيازهاي هنگام انحراف از سلامتي به کمک تحليل عاملي مشخص شدند. در اين مرحله 43 عبارت در 5 بعد بدست آمد. جهت تعيين اعتبار ملاکي از پرسشنامه هاي ارزيابي توان مراقبت از خود و کيفيت زندگي مددجويان ديابتي استفاده شد که نتايج، وجود رابطه خطي، مثبت و معني دار را بين ابزارهاي ملاک و ابزار پژوهش نشان داد. نتايج حاصل از بررسي پايايي ابزار، ضريب آلفاي کرونباخ بين 0.701 و 0.891 براي عوامل حيطه نيازهاي زمان انحراف ازسلامت و ضريب پايايي آزمون مجدد 0.851 تا 0.982 براي عوامل و 0.978 براي کل ابزار را نشان داد.
نتيجه گيري: در اين پژوهش، ابزار بررسي نيازهاي مراقبت از خود براي پيشگيري از زخم پاي ديابتي با 97 عبارت، در مقياس سه درجه اي طراحي شد و داراي اعتبار و پايايي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی