برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  21 , شماره  73 ; از صفحه 11 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي خودپنداره (بر اساس "الگوي سازگاري روي") و پيگيري رژيم هاي درماني در بيماران سرپايي مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: علي رغم در دسترس بودن دارو درماني موثر براي پرفشاري خون فقط 30 درصد افراد، فشارخون کنترل شده دارند. عدم پيگيري رژيم هاي درماني امروزه به عنوان يک تشخيص پرستاري توسط انجمن ملي پرستاران آمريکا پذيرفته شده است. هدف اين پژوهش تعيين همبستگي بين خودپنداره بر اساس "الگوي سازگاري روي" با پيگيري درماني در بيماران سرپايي مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه درسال 1388مي باشد.
مواد وروش ها: در اين پژوهش توصيفي-همبستگي، 120 بيمار سرپايي مبتلا به پر فشاري خون مراجعه کننده به درمانگاه هاي قلب شهر اروميه با نمونه گيري سهميه ايي در دردسترس و مبتني بر هدف انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمعيت شناسي و پرسشنامه مربوط به بيماري و "پرسشنامه خودپنداره بيماران قلبي بر اساس الگوي سازگاري روي" و " مقياس پيگيري درماني پر فشاري خون هيل- بن" جمع آوري گرديد. اعتبار ابزارها به روش اعتبار محتوا و پايايي ابزارها به روش آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. ميزان آلفاي کرونباخ "مقياس پيگيري درماني پر فشاري خون هيل-بن" 0.71، آلفاي کرونباخ براي سوالات تهديد درک شده و چالش درک شده "پرسشنامه خودپنداره بيماران قلبي بر اساس الگوي سازگاري روي" به ترتيب 0.87=a و 0.90=a بدست آمد و پرسشنامه ها به روش مصاحبه تکميل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري اس پي اس اس نسخه 16 تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که پيگيري رژيم هاي درماني با تهديد درک شده کلي و تهديد درک شده در ابعاد مختلف خودپنداره رابطه معکوس و معني دار داشت (0.001>P). همچنين، پيگيري رژيم هاي درماني با چالش درک شده کلي و چالش درک شده در ابعاد احساس بدني، ثبات فردي، خود ايده آل (0.001>P) با خود اخلاقي-معنوي (0.027= P) خودپنداره، همبستگي مستقيم و معني دار داشت.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي پيگيري رژيم هاي درماني با تهديد و چالش درک شده براي ابعاد خودپنداره در اين پژوهش، پرستاران بايستي در پي مداخلاتي همچون مشاوره و آموزش باشند که افراد در مقابله با محرکات محيطي آنها را به عنوان چالشي براي خودپنداره درک نمايند، زيرا که درک تنش به عنوان چالش، فرد را به راه هاي حل مشکل هدايت مي کند و وي را قادر مي سازد محرک تنش زا را برطرف نمايد و منجر به سازگاري يکپارچه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اشک تراب، ط.، و اسماعیلی ذبیحی، ر.، و بنادرخشان، ه.، و زایری، ف.، و زهری انبوهی، س. (1390). بررسی همبستگی خودپنداره (بر اساس "الگوی سازگاری روی") و پیگیری رژیم های درمانی در بیماران سرپایی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 21(73), 11-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191201Vancouver : کپی

اشک تراب طاهره، اسماعیلی ذبیحی رقیه، بنادرخشان همایون، زایری فرید، زهری انبوهی سیما. بررسی همبستگی خودپنداره (بر اساس "الگوی سازگاری روی") و پیگیری رژیم های درمانی در بیماران سرپایی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1390 [cited 2021July29];21(73):11-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191201IEEE : کپی

اشک تراب، ط.، اسماعیلی ذبیحی، ر.، بنادرخشان، ه.، زایری، ف.، زهری انبوهی، س.، 1390. بررسی همبستگی خودپنداره (بر اساس "الگوی سازگاری روی") و پیگیری رژیم های درمانی در بیماران سرپایی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 21(73), pp.11-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191201. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی