برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هم گني حوزه هاي آبخيز در دقت روابط منطقه اي سيلاب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 
چکیده: 

در يک حوزه آبخيز، بين وقايع هيدرولوژيک و ساختار فيزيکي و شرايط اقليمي حاکم بر آن، ارتباط وجود دارد. با توجه به تنوع شرايط در حوزه هاي آبخيز، عکس العمل هاي هيدرولوژيکي آن ها با يک ديگر متفاوت است. با شناخت عوامل اصلي مي توان حوزه هاي آبخيز داراي شرايط هيدرولوژيکي مشابه را از طريق روش هاي تعيين هم گني تفکيک کرد. در نتيجه، مي توان مدل هاي برآورد دبي سيلاب را براي حوزه هاي هم گن با دقت بالاتري نسبت به مدل هاي کلي منطقه به دست آورد. در اين تحقيق، ابتدا كميت هاي مورفومتري مختلف 31 حوزه آبخيز انتخابي مربوط به ناحيه خاوري ساحل درياي خزر (خزر خاوري) با مختصات جغرافيايي52o ,22’ تا 56o ,26’ طول خاوري و 36o ,18 تا37o ,54’  عرض شمالي در محيط GIS استـخراج شد. سپس، بر اساس تجزيه و تحليل عاملي، كميت هاي مساحت، شيب متوسط وزني و تراكم زهكشي حوزه هاي آبخيز و متغير بارندگي متوسط سـاليانه به عنوان متغيرهاي اصلي انتخاب شد. بر اساس اين متغيرها و با استفاده از روش هاي آماري تجزيه و تحليل خوشه اي و توابع متمايزكننده و نيز روش گرافيكي منحني آندرو، حوزه هاي آبخيز به گروه هاي هم گن طبقه بندي شد. سپس، بررسي کارآيي گروه هاي هم گن، با انتخاب دو حوزه آبخيز شاهد در منطقه، از طريق آزمون تحليل مميزي، ميزان تعلق آن ها به هر يک از گروه هاي هم گن تعيين شد. درنتيجه، حوزه زرين گل با 100 درصد احتمال عضويت به گروه هم گن چهار و حوزه داراب کلا با 54 درصد و 46 درصد احتمال عضويت به ترتيب به گروه هاي هم گن يک و سه تعلق داشت. بررسي دقت روابط منطقه اي سيل مربوط به گروه هاي هم گن در مقايسه با رابطه کل منطقه، با استفاده از معيار جذر ميانگين مربع خطا (RMSE) نشان داد که روابط مربوط به گروه هاي هم گن از دقت بالاتري برخوردارند. به عنوان مثال، براي يک گروه هم گن، مقادير RMSE با دوره بازگشت هاي 2، 5، 25، 50، 100 به ترتيب معادل 35.8، 44.6، 66.4، 88.3، 120.2 در مقايسه با RMSE مربوط به رابطه کل منطقه به ترتيب 58.7، 80.5، 114.1، 135.4، 164 به دست آمد. با توجه به اين مقايسه، مقادير دبي برآورد شده براي دو حوزه شاهد در دوره بازگشت هاي مختلف از طريق روابط رگرسيوني گروه هاي همگن (Qes) با مقادير حاصل از توابع توزيع فراواني سيلاب (Qpdf) نشان داد كه اين مقادير درسطح معني داري کم تر از يک درصد و با ضريب R=0.99از همبستگي بسيارخوبي برخوردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسلامی، ع.، و تلوری، ع. (1390). تاثیر هم گنی حوزه های آبخیز در دقت روابط منطقه ای سیلاب. مهندسی و مدیریت آبخیز, 3(1), 21-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191197Vancouver : کپی

اسلامی علیرضا، تلوری عبدالرسول. تاثیر هم گنی حوزه های آبخیز در دقت روابط منطقه ای سیلاب. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1390 [cited 2021July31];3(1):21-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191197IEEE : کپی

اسلامی، ع.، تلوری، ع.، 1390. تاثیر هم گنی حوزه های آبخیز در دقت روابط منطقه ای سیلاب. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 3(1), pp.21-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191197. 

 
بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی