برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مديريت استرس بر سطح استرس بيماران قلبي بستري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تعلیم و تربیت، دانشگاه امام حسین
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه استرس بخشي از زندگي است که دوري از آن اجتناب ناپذير است و يکي از عوامل خطرساز در بيماري هاي قلبي بشمار مي رود. هدف از مطالعه حاضر، تعيين بررسي تاثير آموزش مديريت استرس بر سطح استرس بيماران قلبي بستري در بيمارستان امام خميني (ره) بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي تعداد 60 بيمار قلبي بستري در بيمارستان امام خميني (ره) به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. درگروه آزمايش، آموزش مديريت استرس و در گروه کنترل مراقبت هاي معمول انجام گرفت. ميزان استرس نمونه ها در قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه سنجيده شد و مورد مقايسه قرار گرفت. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه دو قسمتي SCL-90 (چک ليست علايم) و مشخصات جمعيت شناسي انجام شد. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوري و محتوا تایيد شد. هم چنين پايايي آن با مقدار آزمون-آزمون مجدد 0.78 سنجيده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس ويرايش 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که در 60 بيمار مورد بررسي در دو گروه آزمايش و کنترل، ميانگين سني گروه آزمايش 47 سال با انحراف معيار 9.34 و ميانگين سني گروه کنترل 47.1 سال با انحراف معيار 10.96 بود، 53.3 درصد زن بودند و محل زندگي 60 درصد آنها در تهران، سطح تحصيلات 26.7 درصد آنها در حد دبيرستان، 60 درصد مشغول به کار بودند، مدت بيماري 33.3 درصد 6-4 سال بود و 86.7 درصد سابقه بستري داشتند. ميانگين نمرات استرس در گروه آزمايش (قبل 37± 146 و بعد 19.6±95) و در گروه کنترل (قبل 54.2±135.9 و
بعد 41±132) بود و با استفاده از آزمايش تي مستقل اختلاف معني داري بين ميانگين هاي دو گروه بعد از آموزش ديده شد (0.000=P). سن و سابقه بستري در بيمارستان با سطح استرس بيماران ارتباط معني داري داشت.
نتيجه گيري: برنامه هاي آموزشي مديريت استرس مي تواند باعث کاهش استرس در بيماران قلبي شود و در اين ميان پرستاران که در ارتباط نزديک با اينگونه بيماران مي باشند، مي توانند نقش مهمي را در آموزش و حمايت ازآنان داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایزدی، ا.، و پاشایی پور، ش. (1390). بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس بیماران قلبی بستری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 21(73), 1-5. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191189Vancouver : کپی

ایزدی احمد، پاشایی پور شهرزاد. بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس بیماران قلبی بستری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1390 [cited 2021May10];21(73):1-5. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191189IEEE : کپی

ایزدی، ا.، پاشایی پور، ش.، 1390. بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سطح استرس بیماران قلبی بستری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 21(73), pp.1-5. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191189. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی