برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري، استرس و بهزيستي روانشناختي ورزشکاران نخبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
 
چکیده: 

هدف از اين پژِوهش، بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري، استرس و بهزيستي روان شناختي ورزشکاران نخبه است. آزمودني هاي تحقيق عبارت بودند از 60 ورزشکار نخبه استان البرز که از طريق نمونه گيري در دسترس از ميان پنج رشته ورزشي مختلف انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايشي قرار گرفتند و پرسشنامه هاي پرخاشگري باس و پري (1992)، استرس کوزن (2006) و بهزيستي روانشناختي ريف (1994) را تکميل کردند. سپس افراد گروه آزمايش طي 16 جلسه تحت آموزش تکنيک هاي هوش هيجاني قرار گرفتند و در پايان آزمودني هاي هر دو گروه، دوباره پرسشنامه هاي تحقيق را تکميل کردند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره (مانکوا) و آزمون تحليل کواريانس يک متغيري (آنکوا) در سطح معني داري  a<0.05استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش هوش هيجاني بر هر سه متغير روان شناختي مورد بررسي تاثير معني دار دارد. يعني اين دوره سبب کاهش پرخاشگري (p<0.01) و استرس (p<0.01) و افزايش بهزيستي روان شناختي (p<0.01) آزمودني هاي گروه آزمايشي شده است. به طور کلي چگونگي کنترل و تنظيم هيجانات از طريق آموزش هوش هيجاني در ورزشکاران بسيار مهم است و مي تواند بر متغيرهاي روان شناختي درگير با هيجانات تاثير مثبت داشته، عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی