برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کمال گرايي و راهبردهاي مقابله با استرس با فرسودگي در ورزشکاران فوتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور تعيين رابطه کمال گرايي (مثبت - منفي) و راهبردهاي مقابله اي با فرسودگي در ورزشکاران فوتبال انجام شده است. در اين پژوهش 60 فوتباليست پسر به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان تيم هاي دسته دو در استان تهران انتخاب شدند. پژوهش، با استفاده از روش تحقيق همبستگي انجام شد. داده ها به وسيله پرسشنامه هاي کمال گرايي، راهبردهاي مقابله اي و فرسودگي داده ها جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي رگرسيون چندمتغيري، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t استودنت م تجزيه و تحليل شدند. تحليل داده ها نشان داد بين کمال گرايي و راهبردهاي مقابله اي با فرسودگي در ورزشکاران فوتبال رابطه اي معني دار وجود دارد. همچنين ميان راهبردهاي مقابله اي حل مساله، دوري جويي و مسووليت پذيري با فرسودگي ورزشکاران رابطه اي معني دار وجود دارد، ولي بقيه راهبردهاي مقابله اي رابطه معني داري با فرسودگي نداشتند. همچنين يافته ها نشان دادند بين کمال گرايي مثبت - منفي و فرسودگي در ورزشکاران رابطه معني داري وجود ندارد و سبک ترجيحي کمال گرايي ورزشکاران در اين پژوهش، منفي است. نتايج اين پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي کنند که تعامل راهبردهاي مقابله اي و کمال گرايي 71.7 درصد از تغييرات فرسودگي را در بازيکنان فوتبال تبيين مي کند. کمال گرايي از طريق سازوکارهاي موثر شناختي - رفتاري، رابطه راهبردهاي مقابله اي و فرسودگي را در فوتباليست ها تعديل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی