برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کارکردهاي يادگيري مشاهده اي در تکواندوکاران زن و مرد نخبه و غيرنخبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير متغيرهاي جنسيت، سطح مهارت و سن بر کارکردهاي يادگيري مشاهده اي در تکواندوکاران است. 200 تکواندوکار (103 نخبه، 97 غيرنخبه) با دامنه سني 38-13 سال (4.4±21.69) به صورت داوطلبانه به پرسشنامه کارکردهاي يادگيري مشاهده اي پاسخ دادند. اين پرسشنامه سه کارکرد يادگيري مشاهده اي (مهارت، استراتژي و اجرا) در ورزشکاران را اندازه گيري مي کند. نتايج آزمون تحليل عاملي نشان داد بين تکواندوکاران زن و مرد در استفاده از کارکردهاي يادگيري مشاهده اي تفاوتي وجود ندارد اما در بررسي سطح رقابت نشان داد تکواندوکاران نخبه از کارکردهاي يادگيري مشاهده اي بيشتر از افراد غير نخبه استفاده مي کنند   .(p<0.05) همچنين تکواندوکاران از يادگيري مشاهده اي بيشتر براي بهبود مهارت، سپس استراتژي و اجرا استفاده مي کنند. بعلاوه، نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان دهنده ارتباط معکوس بين سن تکواندوکاران و کارکردهاي يادگيري مشاهده اي است که اين ارتباط بين سن و کارکرد اجرا معني دار است .(p<0.05) به نظر مي رسد کارکردهاي يادگيري مشاهده اي در رشته هاي مختلف ورزشي متفاوت است و مربيان بايد اين نکته را هنگام آموزش مدنظر قرار دهند. همچنين تاثير سطح رقابت بيشتر از جنسيت بر بکارگيري يادگيري مشاهده اي توسط ورزشکاران است. مربيان بايد به اين نکته نيز توجه داشته باشند. بعلاوه اينکه يادگيري مشاهده اي بايد براي ورزشکاران جوان تر و در سطوح مهارت پايين تر بيشتر به کار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی