برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  21 , شماره  72 ; از صفحه 8 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازتواني قلبي بر بهبود کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سکته قلبي در زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، واحد زنجان، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي حاد قلبي موجب محدوديت در فعاليت هاي فيزيکي و اختلال در کيفيت زندگي فرد مي گردد. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير تاثير بازتواني قلبي بر بهبود کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سکته قلبي در زنجان انجام شد.
مواد وروش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه تجربي دو گروهي با اندازه گيري قبل و بعد است. تعداد 60 بيمار انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. پرسشنامه اطلاعات
جمعيت شناسي و نيمرخ سلامت ناتينگهام (Nottingham Health Profile (NHP براي جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار ابزار از طريق اعتبار محتوا و پايايي آن با روش آزمون مجدد (0.82=r) سنجيده شد. مداخله شامل آموزش فردي، مشاوره تغذيه، مشاوره رواني و ورزش بود. از هر دو گروه تجربي و کنترل پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري اس پي اس اس نسخه 16 انجام و از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي مقايسه اي ميانگين ها) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين ميانگين بدست آمده
 از تفاضل نمرات گروه کنترل (S. E.= 0.41, Mean= 1.55, P= 0.001) و تجربي (S.E.=0.59, Mean= 2.71, P=0.000) تفاوت معني داري وجود دارد. پس برنامه بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي مبتلايان به سکته قلبي در گروه تجربي موثراست. بر اساس نتايج پژوهش، ميانگين بدست آمده از نمرات هفته هشتم در هر دو گروه تجربي (S.D=1.42, Mean=0.64, P=0.000) و کنترل (S.D=2.20, Mean=2.27, P=0.001) به مراتب بهتر از ميانگين نمرات هفته سوم (تجربي: S.D=2.73, Mean= 3.35, P=0.000 كنترل: S.D=2.13, Mean=3.82, P=0.001) است، بويژه براي گروه تجربي اين تفاوت ها مشهودتر است. بعلاوه، يافته ها تفاوت معني داري بين کيفيت زندگي مردان و زنان نشان نداد.
نتيجه گيري: برنامه بازتواني قلبي مي تواند سبب بهبود کيفيت زندگي باشد. ايجاد مراکز توانبخشي، شرايطي را براي بيمار فراهم مي کند تا از اين بنامه ها استفاده کنندو فرصت استقلال را در زندگي براي آن ها فراهم مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادق زاده، و.، و مشتاق عشق، ز. (1390). تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 21(72), 8-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191137Vancouver : کپی

صادق زاده ویدا، مشتاق عشق زهرا. تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1390 [cited 2021August03];21(72):8-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191137IEEE : کپی

صادق زاده، و.، مشتاق عشق، ز.، 1390. تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 21(72), pp.8-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191137. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی