برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نگرش دانشجويان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخي عوامل موثر بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حفظ ارزش ها و شعاير اسلامي از وظايف مسلم همه نهادها مي باشد و رعايت پوشش اسلامي توسط دانشجويان دانشگاه از مصاديق بارز آن به شمار مي آيد. اين بررسي با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان دختر دانشکده بهداشت در مورد حجاب و برخي از عوامل موثر بر آن انجام شد.
روش ها: مطالعه توصيفي - مقطعي حاضر بر روي 315 دانشجوي دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوري شده در نرم افزار
SPSS و با استفاده از روش هاي آماري توزيع فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون c2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در زمينه نگرش دانشجويان به حجاب،
19.4 درصد با حجاب موافق، 19 درصد مخالف و 61.6 درصد نظر بينابيني داشتند. بررسي توزيع فراواني دانشجويان از نظر نوع حجاب در دانشگاه نشان داد که 48.9 درصد از دانشجويان در داخل دانشگاه با چادر، روپوش و مقنعه بودند. بين متغيرهايي مانند رشته تحصيلي دانشجويان (P=0.21تعداد واحدهاي گذرانده شده (P=0.26) و وضعيت تاهل دانشجويان (P=0.95) با نگرش آنها نسبت به حجاب و پوشش رابطه آماري معني داري ديده نشد؛ در حالي که رابطه بين ترم تحصيلي (P=0.031) و وضعيت سکونت دانشجويان (P=0.008) با نگرش آنها به حجاب معني دار بود.
نتيجه گيري: بر خلاف وجود برخي از ديدگاه ها، نتايج به دست آمده بيانگر گرايش به معنويت و ارزش هاي ديني در بين کليه دانشجويان بود و اين گرايش فرصت خوبي را براي مسوولين فرهنگي دانشگاه فراهم مي کند که از آن به خوبي و به طور صحيح در جهت ارتقاي ارزش هاي اسلامي در بين دانشجويان بهره برداري نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 312 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی