برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  22 , شماره  77 ; از صفحه 46 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سه روش برقراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اراک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: برقراري ارتباط يکي از نيازهاي اساسي انسان است ولي در مواردي ارتباط بيمار با پيرامون خود به دليل مداخله کننده هاي جسمي نظير لوله داخل تراشه و تنفس تحت تهويه مکانيکي با اختلال در کار تارهاي صوتي دچار مخاطره مي شود. اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير سه روش بر قراري ارتباط بر ميزان رضايتمندي بيماران بيدار داراي لوله تراشه و تهويه مکانيکي بستري در بيمارستان هاي شهر اراک در سال 1389 انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين کار آزمایي باليني 60 بيمار واجد شرايط بستري در بخش هاي ويژه مورد مطالعه قرار گرفتند. اين بيماران به طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. پژوهشگر با هر بيمار به مدت 12 ساعت با استفاده از تخته هاي ارتباطي: تخته الف: (کلمات و حروف الفبا) و تخته ب: (تصاوير و حروف الفبا) يا روش متداول به برقراري ارتباط پرداخت. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه قسمتي شامل: مشخصات دموگرافيک و سوابق باليني، پرسشنامه رضايتمندي از روش بر قراري ارتباط، و مقياس ديداري سنجش ميزان رضايتمندي بود. روایي پرسشنامه با روش شاخص روایي محتوا و پايایي آن با بررسي ضريب همبستگي دروني آلفا 0.81 تعيين شد. داده ها به وسيله بسته نرم افزاري اس پي اس اس 16 و آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استباطي (کاي دو، تحليل واريانس يک طرفه و همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: ميانگين رضايتمندي در گروه روش متداول (2.058) در گروه تخته ارتباطي الف (3.83) و در گروه تخته ب (4.10) بود. نتايج نشان داد که استفاده از تخته هاي ارتباطي الف و ب باعث افزايش رضايتمندي بيماران از ارتباط شده است (P>0.001).
نتيجه گيري: کاربرد تخته هاي ارتباطي الف و ب در برقراري ارتباط پرستاران با بيمارن داراي لوله تراشه مي تواند در پي بردن به نيازهاي جسمي و رواني آنها کمک کننده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزآبادی فراهانی، ز.، و جودکی، م.، و اشک تراب، ط.، و زایری، ف.، و آتش ‌زاده شوریده، ف. (1391). تاثیر سه روش برقراری ارتباط بر میزان رضایتمندی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه اراک. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 22(77), 46-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191084Vancouver : کپی

برزآبادی فراهانی زیبا، جودکی مریم، اشک تراب طاهره، زایری فرید، آتش ‌زاده شوریده فروزان. تاثیر سه روش برقراری ارتباط بر میزان رضایتمندی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه اراک. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1391 [cited 2021July30];22(77):46-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191084IEEE : کپی

برزآبادی فراهانی، ز.، جودکی، م.، اشک تراب، ط.، زایری، ف.، آتش ‌زاده شوریده، ف.، 1391. تاثیر سه روش برقراری ارتباط بر میزان رضایتمندی بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه اراک. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 22(77), pp.46-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191084. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی