برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  22 , شماره  77 ; از صفحه 26 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين پذيرش رژيم درماني با خودکارآمدي در بيمارن مبتلا به سل تحت درمان در مراکز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در حال حاضر 30 درصد مردم دنيا به باسيل سل آلوده هستند و اين بيماري از مهم ترين مسائل بهداشتي در همه کشورهاي جهان است. درمان، مهمترين راه پيشگيري از انتشار بيماري است و علت شايع عدم پاسخ به درمان، عدم رعايت رژيم درماني از جانب بيماران است. يکي از عواملي که مي تواند در پذيرش رژيم درماني نقش داشته باشد خودکارآمدي است. هدف از اين اين پژوهش تعيين همبستگي خودکارآمدي با پذيرش رژيم درماني مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي-همبستگي مي باشد. نمونه گيري به صورت سرشماري انجام شد و نمونه هاي پژوهش شامل 161 بيمار مبتلا به سل تحت درمان در استان کردستان بودند. داده ها به وسيله پرسشنامه خود کار آمدي و مطالعه پرونده بيماران جمع آوري شد. روايي پرسشنامه ها با روش روايي محتوا، شاخص روايي محتوا و صوري توسط 12 تن از صاحب نظران تعيين گرديد. حداقل شاخص روايي محتوي براي پرسشنامه خودکارآمدي 75.5 درصد و براي پذيرش رژيم درماني 83.5 درصد بود. پايايي پرسشنامه ها نيز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه خودکارآمدي 0.94 و براي پذيرش رژيم درماني 0.97 تعيين شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 انجام شد.
يافته ها: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ميزان پذيرش رژيم درماني از سوي بيماران متوسط بود (30.23 درصد). ميزان پذيرش رژيم درماني با سن، وضعيت تاهل، شغل، ميزان درآمد، سطح تحصيلات و محل زندگي ارتباط داشت ولي رابطه آن با جنس بيماران از نظر آماري معنادار نبود. ميزان خودکارآمدي اکثر بيماران (41.6 درصد) متوسط بود و ميزان خودکارآمدي بيماران نيز با سن، وضعيت تاهل، شغل، ميزان درآمد، سطح تحصيلات و محل زندگي ارتباط داشت ولي رابطه آن با جنس بيماران از نظر آماري معنادار نبود. نتايج حاصل از پژوهش همچنين نشان داد که بين خودکارآمدي و پذيرش رژيم درماني همبستگي مستقيم و قوي وجود دارد.
نتيجه گيري: در اين پژوهش ميزان پذيرش رژيم درماني بيشتر از پژوهش هاي قبلي بوده است که مي تواند به دليل اجراي سيستم نظارت مستقيم بر درمان باشد. نتايج نشان داد که بين خود کار آمدي بيمار و ميزان پذيرش رژيم درماني همبستگي وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی