برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل مکاني تغييرات بارش در زاگرس مياني از طريق روش هاي زمين آمار (1995-2004)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در تحقيق حاضر سعي شده است تا تغييرات مکاني بارش در ناحيه کوهستاني زاگرس مياني از طريق روش هاي زمين آمار مدل سازي و تشريح گردد. در اين راستا از متوسط بارش سالانه 249 ايستگاه با دوره زماني کامل 10 سال (1995-2004) مربوط به سازمان هواشناسي (کليماتولوژي، سينوپتيک و باران سنجي) و وزارت نيرو استفاده شده است. از 219 ايستگاه براي مدل سازي و تشريح تغييرات مکاني بارش و از 30 ايستگاه باقي مانده براي آزمون و ارزيابي روش ها بهره گرفته شده است. براي نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسميرنف و براي بررسي وجود روند در داده ها از برنامه جانبي Trend Analysis در محيط نرم افزار Arc GIS 9.3 بهره گرفته شده است.
نتايج حاصل از ارزيابي روش هاي کريگينگ ساده، معمولي و عام، بدون متغير کمکي و همچنين با متغير کمکي ارتفاع، عرض جغرافيايي، شيب و فاصله از خط الراس از طريق آماره هاي
R2، RMSE و MAE حاکي از دقت بيشتر روش کريگينگ معمولي با متغير کمکي عرض جغرافيايي و فاصله از خط الراس است. براي نشان دادن نحوه تغييرپذيري مکاني بارش در منطقه مورد مطالعه، نيم رخ هاي بارش و ارتفاع عمود بر خط الراس ها با فواصل 50 کيلومتر ترسيم گرديدند. از طريق نيم رخ ها چنين استنباط شد که با وجود هماهنگي نسبي بين بارش و ناهمواري، بيشينه بارش بر حداکثر ارتفاع ناهمواري ها منطبق نيست و دامنه هاي بادگيرو پشت به باد در نيمه غربي و شرقي زاگرس مياني داراي ويژگي متفاوتي از لحاظ مقدار دريافت بارش مي باشند. نتايج تحقيق نقش ناهمواري ها به عنوان مانع در مسير توده هاي هوا را نشان مي دهد، به گونه اي که توده هاي هوا در برخورد با توده هاي کوهستاني مقادير زيادي از رطوبت خود را تخليه مي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفرراد، ط.، و فرجی سبکبار، ح.، و عزیزی، ق.، و عباس پور، ر. (1392). تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش های زمین آمار (1995-2004). جغرافیا و توسعه, 11(پیاپی 31), 149-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191061Vancouver : کپی

صفرراد طاهر، فرجی سبکبار حسنعلی، عزیزی قاسم، عباس پور رحیم علی. تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش های زمین آمار (1995-2004). جغرافیا و توسعه. 1392 [cited 2021May10];11(پیاپی 31):149-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191061IEEE : کپی

صفرراد، ط.، فرجی سبکبار، ح.، عزیزی، ق.، عباس پور، ر.، 1392. تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش های زمین آمار (1995-2004). جغرافیا و توسعه, [online] 11(پیاپی 31), pp.149-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191061. 

 
بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی