برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مديريت شهري جمع آوري مواد زايد خانگي با استفاده از مدل swot مورد: نورآباد فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 

واضح است که تنها رسيدگي به زيبايي شهرها، احداث خيابان ها، تعريض معابر و ... توسعه همه جانبه شهرها را باعث نمي شود بلکه نگرش سيستمي به عناصر شهري و اهميت دادن به اين عناصر و ايجاد هماهنگي ميان آنها معضلات شهري را کاهش مي دهد. يکي از اين عناصر موضوع جمع آوري مواد زايد خانگي است که در شهر نورآباد همانند هر شهر ديگري قسمت قابل توجهي از بودجه شهرداري را صرف خود مي کند. متاسفانه عليرغم هزينه سنگيني که هر ساله بابت جمع آوري و دفع اين مواد زايد انجام مي شود به دليل فقدان طرح و برنامه مشخص، کمبود امکانات و تجهيزات، جايابي نامناسب محل دفن زباله ها و ... نتايج قابل قبولي که موجب توسعه پايدار شهري را فراهم کند، حاصل نشده است. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر ارائه راه حل هايي براي بهبود وضعيت مديريت مواد زايد خانگي در شهر نورآباد مي باشد.
روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي - تحليلي بوده که براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از شيوه هاي ميداني (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و اسنادي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل تمام خانوارهاي شهر نورآباد بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 125 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همچنين در راستاي تحليل عوامل موثر بر موضوع پژوهش از مدل
swot استفاده گرديده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که ضعف مديريتي و عدم کفايت بودجه، کمبود تجهيزات، بالا بودن تعداد مهاجران روستايي عمده ترين موانع اعمال مديريت کارآمد در زمينه جمع آوري مواد زايد خانگي شهر نورآباد مي باشد.
از سوي ديگر انگيزه هاي فراوان مشارکت مردمي، امکان سرمايه گذاري، علاقمندي بخش خصوصي، مستعد بودن شهر براي ايجاد کارخانه کمپوست و علاقمندي مردم به تفکيک زباله در مبدا به عنوان عواملي شناخته شدند که مي تواند در فرآيند توسعه پايدار شهر نورآباد به عنوان نقاط قوت لحاظ شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی