برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 52 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير انحراف فکر به روش حباب سازي بر ميزان اضطراب ناشي از رويه هاي تزريقي در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، ابتدای هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی رازی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رگ گيري يکي از شايع ترين روش هاي تهاجمي است که کودکان تجربه مي کنند. معمولا رويه هاي تهاجمي براي کودکان علاوه بر درد، اضطراب را به همراه دارد. بنابراين تشخيص عوامل خطر در ايجاد اضطراب قبل از رويه هاي تهاجمي بسيار مهم مي باشد. اين مطالعه با هدف تاثير تمرينات تنفسي منظم بر اضطراب ناشي از رويه هاي تزريقي در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي از نوع کارآزمايي باليني است که در طي آن 40 کودک 12- 6 ساله مبتلا به تالاسمي در مرکز تالاسمي شهر کرمان که واجد شرايط ورود به مطالعه بودند از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. براي گروه آزمون روش انحراف فکر اسباب بازي حباب ساز اعمال شد. ابزارهاي جمع آوري کننده اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، مقياس خود گزارشي چهره اي اضطراب بودند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون هاي کاي دو، تست دقيق فيشر، من ويتني و ويلکاکسون و نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره اضطراب قبل از تزريق در گروه حباب ساز 1.5±2.9 و بعد از تزريق 1.1±1.0 بود آزمون آماري تي زوج تفاوت معني داري بين نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزريق نشان داد (0.000=P) ميانگين نمره اضطراب قبل از تزريق در گروه کنترل 2.2±3.1 و بعد از تزريق 2.1±2.4 بود آزمون آماري تي زوج تفاوت معني داري بين نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزريق نشان نداد (0.02=P).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که انحراف فکر با استفاده از اسباب بازي حباب ساز در کاهش اضطراب ناشي از رويه هاي تزريقي موثر بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی