برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 173 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

عملکرد و کيفيت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه اي در تاريخ هاي مختلف کاشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر الگوي کاشت جو و خردل علوفه اي بر کميت و کيفيت علوفه در تاريخ هاي کاشت مختلف، آزمايشي در مزرعه آموزشي و پژوهشي دانشگاه گنبد کاووس به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايشي شامل سه تاريخ کاشت (24 آبان، 15 و 29 آذر ماه 1385) و چهار الگوي کاشت (کشت خالص جو، کشت مخلوط جايگزين 33.3 درصد خردل بجاي جو، کشت مخلوط جايگزين 66.7 درصد خردل بجاي جو و کشت خالص خردل) بودند. تاخير در تاريخ کاشت وزن خشک علوفه، ارتفاع گياه و عملکرد پروتئين را کاهش اما درصد پروتئين را افزايش داد. درصد ماده خشک قابل هضم، درصد فيبر غيرقابل حل در شوينده هاي اسيدي، درصد کربوهيدرات هاي محلول در آب و درصد خاکستر تحت تاثير تاريخ کاشت قرار نگرفت. تيمار کشت خالص خردل داراي بيشترين وزن خشک علوفه، درصد فيبر غيرقابل حل در شوينده هاي اسيدي، عملکرد پروتئين و ارتفاع گياه بود. بيشترين درصد ماده خشک قابل هضم، درصد پروتئين و درصد خاکستر متعلق به تيمار کشت خالص جو بود. نسبت برابري زمين در تيمار کشت مخلوط جايگزين 33.3 درصد خردل بجاي جو برابر 0.95 و در تيمار کشت مخلوط جايگزين 66.6 درصد خردل بجاي جو برابر يک بود. بالا بودن عملکرد خردل نسبت به جو باعث افزايش عملکرد تيمارهاي کشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو شد اما عملکرد تيمارهاي کشت مخلوط نسبت به کشت خالص خردل کمتر بود. در مجموع، بالا بودن عملکرد علوفه و همچنين عملکرد پروتئين در تيمار کشت خالص خردل حاکي از برتري اين تيمار بر ساير تيمارهاي الگوهاي کاشت با وجود پايين بودن درصد پروتئين و درصد ماده خشک قابل هضم (معيارهاي مهم تعيين کيفيت علوفه) مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی