برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 42 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد نقش مدافعه پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: موضوع مدافعه از بيمار از بحث برانگيزترين موضوعات حرفه پرستاري در دو دهه اخير مي باشد، به طوري که امروزه مدافعه قدرتمند ترين زير بنا براي انسان دوستي و کاهش آلام بشر محسوب مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين و مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد نقش "مدافعه پرستار" از بيمار در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي است.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- مقايسه اي است که در آن 329 پزشک، 345 پرستار و 225 بيمار به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه اي حاوي اطلاعات جمعيت شناختي به تفکيک سه گروه مورد مطالعه و مقياس مدافعه پرستاري در پنج بعد ضرورت، ماهيت، عوامل تسهيل کننده، عوامل ممانعت کننده و نتايج مدافعه پرستاري، جمع آوري گرديد. روايي ابزار به روش روايي صوري، محتوي و سازه و پايايي آن به صورت همساني دروني و آزمون مجدد بدست آمد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که بين ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد ابعاد و کل مقياس مدافعه پرستاري اختلاف معنادار آماري وجود دارد (p<0.05). به طوري که ميانگين درصد نمرات ديدگاه گروه بيماران به طور معناداري بيشتر از پرستاران و پزشکان (p<0.05) و ميانگين درصد نمرات ديدگاه گروه پرستاران نيز به طور معناداري بالاتر از پزشکان مي باشد (p<0.05).
نتيجه گيري: مديران پرستاري بايد تلاش نمايند تا با ارتقا عوامل تسهيل کننده و حذف عوامل ممانعت کننده نقش مدافعه پرستاري، فرصت کافي را براي ايفاي اين نقش در بيمارستان فراهم نمايند. در اين راستا توجه به ديدگاه هاي گروه هاي ذينفع کمک کننده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی