برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 42 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد نقش مدافعه پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: موضوع مدافعه از بيمار از بحث برانگيزترين موضوعات حرفه پرستاري در دو دهه اخير مي باشد، به طوري که امروزه مدافعه قدرتمند ترين زير بنا براي انسان دوستي و کاهش آلام بشر محسوب مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين و مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد نقش "مدافعه پرستار" از بيمار در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي است.مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- مقايسه اي است که در آن 329 پزشک، 345 پرستار و 225 بيمار به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه اي حاوي اطلاعات جمعيت شناختي به تفکيک سه گروه مورد مطالعه و مقياس مدافعه پرستاري در پنج بعد ضرورت، ماهيت، عوامل تسهيل کننده، عوامل ممانعت کننده و نتايج مدافعه پرستاري، جمع آوري گرديد. روايي ابزار به روش روايي صوري، محتوي و سازه و پايايي آن به صورت همساني دروني و آزمون مجدد بدست آمد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 مورد تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که بين ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در مورد ابعاد و کل مقياس مدافعه پرستاري اختلاف معنادار آماري وجود دارد (p<0.05). به طوري که ميانگين درصد نمرات ديدگاه گروه بيماران به طور معناداري بيشتر از پرستاران و پزشکان (p<0.05) و ميانگين درصد نمرات ديدگاه گروه پرستاران نيز به طور معناداري بالاتر از پزشکان مي باشد (p<0.05).نتيجه گيري: مديران پرستاري بايد تلاش نمايند تا با ارتقا عوامل تسهيل کننده و حذف عوامل ممانعت کننده نقش مدافعه پرستاري، فرصت کافي را براي ايفاي اين نقش در بيمارستان فراهم نمايند. در اين راستا توجه به ديدگاه هاي گروه هاي ذينفع کمک کننده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری منش، ه.، و زاغری تفرشی، م.، و اشک تراب، ط.، و علوی مجد، ح. (1391). مقایسه دیدگاه پزشکان, پرستاران و بیماران در مورد نقش مدافعه پرستاری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 22(76), 42-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191035Vancouver : کپی

جعفری منش هادی، زاغری تفرشی منصوره، اشک تراب طاهره، علوی مجد حمید. مقایسه دیدگاه پزشکان, پرستاران و بیماران در مورد نقش مدافعه پرستاری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1391 [cited 2022January19];22(76):42-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191035IEEE : کپی

جعفری منش، ه.، زاغری تفرشی، م.، اشک تراب، ط.، علوی مجد، ح.، 1391. مقایسه دیدگاه پزشکان, پرستاران و بیماران در مورد نقش مدافعه پرستاری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 22(76), pp.42-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191035. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 497 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی