نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 35 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش ارائه دهندگان خدمت در يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران نسبت به انجام کار تيمي، جو ايمني موجود و انتقال دانش ازطريق همکاري تيمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه باتوجه به اهميت سلامت شغلي ارائه دهندگان خدمت و ايمني بيماران در بيمارستان ها و مراکز درماني، بکارگيري فرهنگ ايمني در کنار کار تيمي، به عنوان يک اصل مهم پذيرفته شده است. لذا، اين پژوهش با هدف تعيين نحوه نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شيوه انجام کار، جو ايمني موجود و انتقال دانش از طريق همکاري تيمي در بيمارستان شهيد دکتر لبافي نژاد شهر تهران درسال 1388 انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، 225 نفر از دستياران پزشکي، پرستاران و ديگر پيرا پزشکان در يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران در سال 1388 شرکت کردند. ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه نگرش به ايمني بود که اعتبار و پايايي آن بررسي و تاييد شده بود. از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 16 و آزمون آماري مجذور کاي جهت تحليل داده ها استفاده شد.يافته ها: نتايج نشان داد که 59 درصد از پرستاران، 52 درصد از پزشکان و 58 درصد از پيراپزشکان، معتقد بودند که کارها به روش تيمي انجام مي شود. 30 درصد از پرستاران، 21 درصد از پزشکان و 39 درصد از پيرا پزشکان، احساس امنيت در محيط کار داشتند و 78 درصد از پرستاران، 55 درصد از پزشکان و 73 درصد ازپيراپزشکان معتقد بودند، تبادل دانش و اطلاعات در بين اعضاي تيم در حين انجام کار تيمي صورت مي پذيرد. در ميان مشخصات دموگرافيک، وضعيت تاهل با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شيوه انجام کار، سابقه کار با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به جو ايمني موجود و پست سازماني با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به انتقال دانش از طريق همکاري تيمي رابطه معني داري داشتند (0.05>P).نتيجه گيري: با شناخت نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شيوه انجام کار و جو ايمني، تامين ايمني بيماران و ارائه دهندگان خدمت، اصلاح کمبودهاي موجود در اين زمينه و دستيابي به فرهنگ يادگيري از خطاها، آسان تر مي شود و مديران مي توانند از آن به عنوان راهنمايي مناسب براي ايجاد فرهنگ ايمني استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محفوظ پور، س.، و مژده کار، ر. (1391). نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی, جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 22(76), 35-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191029Vancouver : کپی

محفوظ پور سعاد، مژده کار ریحانه. نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی, جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1391 [cited 2022August16];22(76):35-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191029IEEE : کپی

محفوظ پور، س.، مژده کار، ر.، 1391. نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی, جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 22(76), pp.35-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191029. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی