برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 28 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير جاي گذاري لوله دهاني معدي هنگام القاي بيهوشي بر تهوع واستفراغ در بيماران آدنو تانسيلکتومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تهوع و استفراغ يکي از شايع ترين عوارض بعد از عمل جراحي و مهم ترين علت تاخير در ترخيص از ريکاوري مي باشد، آدنوتانسيلکتومي، يکي از شايع ترين جراحي ها در کودکان است که مي تواند با عوارضي همچون تهوع، استفراغ، خونريزي در محل عمل و در برخي موارد مرگ همراه باشد. روش هاي متعدد تجويز دارويي و غير دارويي جهت کنترل تهوع و استفراغ بعد از اين عمل وجود دارد که يکي از روش هاي غير دارويي کاهش فشار شکم با استفاده از لوله دهاني معدي است. در اين پژوهش تجربي پژوهشگر به دنبال تاثير عملکرد اين روش غير دارويي بعد از عمل جراحي لوزه، بر کاهش عارضه تهوع و استفراغ مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني است
که نمونه هاي آن شامل 72 کودک 6 تا 12 ساله کانديد عمل جراحي آدنوتانسيلکتومي، در اتاق عمل بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد بودند. بيماران به صورت تصادفي ساده در دو گروه مداخله (گروه تحت جاي گذاري لوله دهاني معدي، 36 نفر) و گروه شاهد (گروه فاقد لوله دهاني معدي، 36 نفر) جاي گرفتند. روش بيهوشي براي هر دو گروه يکسان انتخاب شد. در مدت 24 ساعت بستري تعداد دفعات تهوع و استفراغ در بخش هاي ريکاوري و گوش و حلق و بيني اندازه گيري شد. جهت آناليز داده ها از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 15 و از روش هاي آماري من ويتني، کاي دو، تعيين ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون فريدمن و ويلکاکسون استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيک (سن، جنس و وزن) با يکديگر تفاوت آماري معني داري (P≥0.05) ندارند. همچنين تعداد دفعات تهوع و استفراغ در 2 ساعت ريکاوري و زمان هاي 2 ساعت اول، 6 ساعت بعدي و 14 ساعت آخر حضور در بخش در گروه مداخله به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود (P≤0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که با به کارگيري لوله دهاني معدي در هنگام القاي بيهوشي در بيماراني که عمل جراحي آدنوتانسيلکتومي را پشت سر گذاشته اند، تعداد دفعات تهوع و استفراغ کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یلداشخان، م.، و ناظمی، ل.، و زهری انبوهی، س.، و نصیری، ن. (1391). بررسی تاثیر جای گذاری لوله دهانی معدی هنگام القای بیهوشی بر تهوع واستفراغ در بیماران آدنو تانسیلکتومی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 22(76), 28-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191024Vancouver : کپی

یلداشخان مهریار، ناظمی لیلا، زهری انبوهی سیما، نصیری نویده. بررسی تاثیر جای گذاری لوله دهانی معدی هنگام القای بیهوشی بر تهوع واستفراغ در بیماران آدنو تانسیلکتومی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1391 [cited 2021August02];22(76):28-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191024IEEE : کپی

یلداشخان، م.، ناظمی، ل.، زهری انبوهی، س.، نصیری، ن.، 1391. بررسی تاثیر جای گذاری لوله دهانی معدی هنگام القای بیهوشی بر تهوع واستفراغ در بیماران آدنو تانسیلکتومی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 22(76), pp.28-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191024. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی