برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  22 , شماره  76 ; از صفحه 10 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي روانسنجي فرم 60 سوالي مقياس مشکلات بين شخصي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مشکلات بين شخصي، مشکلاتي هستند که در رابطه با ديگران تجربه مي شوند و آشفتگي رواني ايجاد مي کنند. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي پايايي، روايي و تحليل عاملي فرم 60 گويه اي مقياس مشکلات بين شخصي در نمونه اي از دانشجويان ايراني بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع روانسنجي ابزار است و از روش هاي معمول و عمدتا توصيفي براي تحليل داده ها استفاده شده است. در اين مطالعه، 647 دانشجوي داوطلب (361 دختر، 286 پسر) از دانشگاه هاي شهر تهران شرکت کردند. نمونه ها فرم 60 سوالي مقياس هاي مشکلات بين شخصي، سلامت رواني، حرمت خود و هوش هيجاني را تکميل کردند. روايي مقياس مشکلات بين شخصي به روش بررسي روايي سازه، همگرا و تشخيصي تعيين شد. به منظور تعيين پايايي از روش هاي بررسي همساني دروني و آزمون مجدد استفاده شد.
يافته ها: تحليل عاملي اکتشافي، علاوه بر عامل کلي مشکلات بين شخصي، شش عامل را براي مقياس مشکلات بين شخصي تاييد کرد. روايي همگرا و تشخيصي مقياس مشکلات بين شخصي، بر حسب ضرايب همبستگي ميانگين نمره هاي آزمودني ها در مقياس هاي مشکلات بين شخصي با شاخص هاي بهزيستي روانشناختي، درماندگي روانشناختي، حرمت خود و هوش هيجاني تاييد شدند. همساني دروني مقياس، بر حسب ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و با ضرايب همبستگي از 0.82 تا 0.93 مورد تاييد قرار گرفت. پايايي بازآزمايي مقياس بر اساس نتايج دو بار اجراي آزمون محاسبه شد و با ضرايب همبستگي از 0.65 تا 0.81 مورد تاييد قرار گرفت.
 نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش، مقياس مشکلات بين شخصي، از پايايي و روايي کافي برخوردار است و مي تواند براي سنجش مشکلات بين شخصي در پژوهش ها مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بشارت، م.، و محمدمهر، ر.، و پوربهلول، س.، و عزیزی، ل. (1391). بررسی ویژگی های روانسنجی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 22(76), 10-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191015Vancouver : کپی

بشارت محمدعلی، محمدمهر رضا، پوربهلول سمانه، عزیزی لیلا. بررسی ویژگی های روانسنجی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1391 [cited 2021May14];22(76):10-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191015IEEE : کپی

بشارت، م.، محمدمهر، ر.، پوربهلول، س.، عزیزی، ل.، 1391. بررسی ویژگی های روانسنجی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 22(76), pp.10-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191015. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 629 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی