برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 237 تا صفحه 243 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر پذيرش طرح يکپارچه سازي اراضي در روستاهاي کبودرآهنگ استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

امروزه يكپارچگي اراضي يكي از عوامل عمده توسعه كشاورزي و طرح هاي آبياري تحت فشار به شمار مي رود. طرح يكپارچه سازي اراضي از سال 1379 به كشاورزان شهرستان كبودرآهنگ معرفي گرديده ولي پذيرش آن از طرف كشاورزان از روند مطلوبي برخوردار نبوده است. تاكنون (1390) پس از يك دهه، تنها 30 درصد اراضي آبي تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند. لذا هدف تحقيق شناسایي عوامل موثر بر پذيرش طرح يكپارچه سازي اراضي توسط كشاورزان شهرستان كبودرآهنگ در استان همدان بود تا مسوولان با توجه به نتايج تحقيق راهبردهاي مناسب جهت تسريع روند يكپارچه سازي اراضي و توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار اتخاذ نمايند. در اين تحقيق توصيفي – همبستگي، با استفاده از فرمول كوكران، 160 كشاورز به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گيري دو مرحله اي از شش روستا در سه دهستان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز توسط پرسش نامه جمع آوري گرديد كه روایي محتوایي آن توسط كميته تحقيق و كارشناسان طرح تایيد گرديد و پس از انجام پيش آزمون، ضريب آلفاي كرونباخ (0.75=a) محاسبه شده حاكي از پايایي قابل قبول ابزار تحقيق بود. با توجه به مقياس اسمي دو وجهي متغير وابسته تحقيق (پذيرش و عدم پذيرش) از مدل رگرسيوني لاجيت جهت آزمون رابطه متغيرهاي مستقل تحقيق با متغير وابسته استفاده شد. برآورد مدل رگرسيوني لاجيت نشان داد بترتيب متغيرهاي: مشورت با كارشناسان ترويج، سابقه كشاورزي، عضويت در تشكل ها، تعداد قطعات اراضي، ميزان درآمد و زمين، از عوامل موثر در پذيرش طرح يكپارچه سازي توسط كشاورزان بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی